Badanie sprawozdań finansowych - co trzeba o nim wiedzieć

Wiele firm zleca przeprowadzenie zewnętrznych audytów swoich sprawozdań finansowych. Celem takiego działania jest podniesienie zaufania wobec danych finansowych i samego przedsiębiorstwa. Innymi słowy, celem audytu jest zwiększenie wiarygodności spółki.

Cel audytu sprawozdania finansowego

Badanie sprawozdań finansowych wiąże się z konkretnymi celami. Głównym celem jest uzyskanie opinii biegłego rewidenta o tym, że sporządzone przez spółkę sprawozdanie finansowe jest wolne od wad i przedstawia stan prawdziwy. Dodatkowo biegły rewident potwierdza, że sprawozdanie finansowe przygotowane zostało w sposób rzetelny. Biegły rewident przeprowadzając badanie sprawozdania finansowe sprawdza czy owo sprawozdanie przygotowane zostało zgodnie z ustawą o rachunkowości, polityką rachunkowości oraz innymi przepisami prawa, które obowiązują spółkę.

Kto poddaje się badaniu sprawozdania finansowego?

Istnieją podmioty i instytucje, które zobowiązane są do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych. Należą do nich banki oraz oddziały banków zagranicznych. Dodatkową są do zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji oraz odziały zagranicznych firm inwestycyjnych. Badanie sprawozdań finansowych musi być realizowane także w podmiotach działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, na podstawie przepisów o organizacji funduszy emerytalnych. Do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego zobowiązane są także instytucje płatnicze oraz spółki akcyjne.

Dlaczego warto przeprowadzać audyt sprawozdań finansowych?

Badanie sprawozdań finansowych zlecane jest nie tylko przez podmioty, które są do tego zobligowane przepisami prawa. Taki audyt zlecić może każda firma, która przygotowuje sprawozdania finansowe. Jest to skuteczny sposób na wyłapanie ewentualnych błędów i ich poprawy. Dzięki temu sporządzane w przyszłości sprawozdania finansowe wolne będą od błędów.

Zalety audytu sprawozdania finansowego

Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego ma bardzo wiele zalet. Przede wszystkim pozwala na potwierdzenie prawidłowości sporządzonego sprawozdania. Po drugie, daje możliwość identyfikacji ewentualnych słabości systemu wewnętrznej kontroli. I po trzecie, zwiększa zaufanie innych podmiotów do firmy.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here