Bariera drogowa

W przypadku barier drogowych stosuje się normy PN-EN 1317 (i pokrewne) oraz PN-EN 1991-1-1, natomiast nie w każdych zastosowaniach konieczne jest wykorzystanie barier w pełni zgodnych z tymi dokumentami. Dlaczego jednak nawet wtedy warto dbać o zgodność z normą?

Norma jako minimum oczekiwań

Wszystkie normy należy potraktować jako rozsądne, ale jedynie minimalne wymagania w stosunku do elementów infrastruktury. Oznacza to, że bariera drogowa zastosowana zgodnie z wymaganiami i spełniająca zapisy norm, będzie spełniała przewidziane funkcje ochronne. Jednak nie w każdym przypadku przepisy wymagają podobnego stopnia ochrony. Jednocześnie jednak, nawet kiedy nie wymagają tego przepisy, barierki ochronne drogowe być może będą musiały po prostu usatysfakcjonować inwestora.

O ile w przypadku na przykład słupków parkingowych rzeczywiście część wymagań można obniżyć, to na drogach technicznie niewymagających barier, z jakiegoś powodu inwestor może oczekiwać montażu ochrony zgodnej z normą wyższą niż przewidziana przepisami.

Czasem tak jest taniej

W rzeczywistości bariera drogowa zgodna ze wspomnianymi normami u wielu producentów jest wręcz modelem podstawowym i produkowanym w największej liczbie. To może przekładać się na atrakcyjną cenę. Biorąc zaś pod uwagę, że trwałość w atestowanej barierce jest z góry wiadoma, może to być zakup bardziej uzasadniony, niż wybór innego modelu. To tym istotniejsze, że modele zgodne z normą często są pod względem estetycznym uproszczone, tym samym więc tańsze w produkcji. Jeśli norma nie musi być spełniona, producent może postawić na bardziej rozbudowaną estetykę, co może wymagać bardziej skomplikowanego procesu produkcyjnego. Koniec końców, bariery drogowe zgodne z normami w niektórych przypadkach będą po prostu wyborem ekonomicznie uzasadnionym.

Bariery z normą to tańsze utrzymanie

Warto uświadomić sobie, że norma precyzuje nie tylko wymagania techniczne dotyczące samych barier ochronnych, ale też ich montażu lub konserwacji. To pozwala na daleko idącą standaryzację procesów utrzymaniowych. Innymi słowy, podmioty odpowiedzialne za montaż, utrzymanie czy naprawę i wymianę barier drogowych, często mają procedury zoptymalizowane pod kątem obsługi barier normatywnych, więc i w tym obszarze można spodziewać się korzystnych cenowo rozwiązań. W przypadku barier niestandardowych te procedury mogą bowiem wymagać dostosowania lub konieczne może być wykorzystanie dodatkowych narzędzi lub technologii, a to zwykle oznacza wzrost kosztów pracy.

Czy zatem wszystkie bariery drogowe muszą spełniać wskazane normy? Nie, ale nawet tam, gdzie przepisy pozwalają odejść od skodyfikowanych norm, może być to zupełnie nieopłacalne, więc każdemu takiemu przypadkowi warto się przyjrzeć od początku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here