Na większości uczelni funkcjonują organizacje studenckie zajmujące się rozmaitymi sprawami, zarówno bezpośrednio związanymi z życiem i funkcjonowaniem uczelni, jak również wykraczającymi poza struktury uniwersytetów. Jednym z takich przykładów są tzw. biura karier, których działalność ukierunkowana jest na przyszłość i dalsze losy zawodowe absolwentów swoich uczelni. Dzięki szerokim kontaktom z rozmaitymi organizacjami, firmami czy instytucjami biura karier posiadają szerokie możliwości w ułatwianiu znalezienia zatrudnienia przez osoby kończące studia na danych kierunkach. Poprzez organizowanie spotkań i konferencji można nawiązywać znajomości z przedstawicielami firm, które współpracują z biurami karier, co z kolei daje pozytywne efekty zatrudnienia. Ponadto biura karier są organizatorami bądź współorganizatorami szkoleń tematycznych dla studentów i niekiedy absolwentów. Członkostwo w tej organizacji lub wyrażenie swojego zainteresowania pozwala także na odbywanie różnego rodzaju praktyk, stażów, tak płatnych jak i bezpłatnych w formie wolontariatu. Jest to bardzo korzystne zarówno dla studentów, jak i samych instytucji, które mogą brać czynny udział w rozwijaniu talentów oraz potencjału poszczególnych grup czy indywidualnych osób. W biurach karier istnieje także możliwość współpracy międzynarodowej z zaprzyjaźnionymi uczelniami czy firmami spoza Polski, nie tylko w granicach Europy. Współpraca taka skutkuje większym zainteresowaniem studentów uczelniami z naszego kraju i odwrotnie, studenci mogą w łatwy sposób korespondować i poznawać inne uczelnie na świecie.

http://www.eduforum.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here