Każdy kierowca musi liczyć się z ewentualnością wypadku drogowego. Stłuczki, kolizje i wypadki to powszechne zdarzenia, których w wielu przypadkach nie sposób uniknąć. Nawet najlepszy, najbardziej doświadczony i ostrożny kierowca może być przecież ofiarą nieprawidłowych zachowań innych kierowców. Jak zachować się w takiej sytuacji i co zrobić po wypadku samochodowym czy kolizji drogowej?

Z zimną krwią

Gdy jesteśmy uczestnikami nieszczęśliwego zdarzenia komunikacyjnego, najważniejsze jest zachowanie spokoju i nie uleganie własnym emocjom. To oczywiste, że wskutek stłuczki czy kolizji wzrasta poziom adrenaliny, a nierzadko dochodzi również do szoku. Trzeba jednak pamiętać, że w razie wypadku samochodowego, pierwsze minuty, a nawet sekundy po zdarzeniu mają decydujące znaczenie. Szybka i właściwa reakcja pozwala uratować życie własne i innych uczestników wypadku, a także zminimalizować szkody. Podpowiadamy, jak zachować się i co zrobić po wypadku samochodowym czy kolizji drogowej.

Co się stało?

Nasze postępowanie po zdarzeniu komunikacyjnym zależy od tego, co dokładnie się wydarzyło. Należy w tym miejscu podkreślić, że wypadek samochodowy i kolizja drogowa to dwie zupełnie inne sytuacje. Kolizja to zajście, w którym nikt nie ucierpiał, i którego skutkiem są wyłącznie materialne szkody. Z kolei wypadek to sytuacja, w której doszło do uszkodzenia ciała, utraty zdrowia, a nawet życia uczestników. W razie kolizji drogowej nie ma konieczności wzywania policji, a nawet zgłaszania komukolwiek całego zdarzenia. Natomiast jeśli dojdzie do wypadku, należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe, policję, a w razie potrzeby również straż pożarną.

Co dalej?

Gdy ustalimy, do jakiego rodzaju zdarzenia komunikacyjnego doszło, możemy podjąć konkretne działania mające na celu ratowanie życia i zdrowia oraz niwelowanie niebezpiecznych skutków zajścia.

Postępowanie po wypadku

Gdy jesteśmy uczestnikami wypadku samochodowego, w pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić stan zdrowia swój i pozostałych uczestników zdarzenia. Kolejne kroki podejmujemy tylko wówczas, gdy pozwala nam na to stan fizyczny. Przede wszystkim trzeba udzielić pierwszej pomocy wszystkim potrzebującym, a następnie wezwać służby ratunkowe (policję, pogotowie, straż) oraz ustawić trójkąt ostrzegawczy. Należy pamiętać, by w żaden sposób nie przestawiać pojazdów, nawet jeśli stanowią one przeszkodę dla innych kierowców. Układ aut biorących udział w wypadku będzie z pewnością dokładnie przeanalizowany przez policję w trakcie postępowania wyjaśniającego.

Postępowanie po kolizji

Jeśli jesteśmy uczestnikami kolizji drogowej, w pierwszej kolejności powinniśmy w miarę możliwości umożliwić swobodny ruch pozostałych kierowców. Należy więc usunąć uszkodzone pojazdy na pobocze, tak by odblokować jezdnię i nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Trzeba także pamiętać o odpowiednim oznakowaniu miejsca zdarzenia, czyli ustawieniu trójkąta ostrzegawczego i włączeniu świateł awaryjnych. Ponadto, jeśli sprawca kolizji przyznaje się do winy, należy spisać oświadczenie, w którym bierze on na siebie odpowiedzialność za całe zajście. Dokument taki powinien być czytelny i w sposób zwięzły przedstawiający szczegóły kolizji. Dobrze również pamiętać, aby to sprawca pisał oświadczenie – w przypadku, gdy składa on jedynie podpis pod oświadczeniem sporządzonym przez kogoś innego, bardzo łatwo będzie mu podważyć wiarygodność takiego dokumentu. Wzór oświadczenia sprawcy kolizji można znaleść w Internecie. Można również samodzielnie sformułować tego rodzaju pismo – ważne, by zawrzeć w nim następujące dane:
– imię, nazwisko i adres zameldowania uczestników kolizji (poszkodowanego i winnego),
– numer dowodów osobistych i prawa jazdy (wraz z podaniem organu wydającego dokument) obu kierowców,
– numery rejestracyjne pojazdów uczestniczących w kolizji,
– nazwa ubezpieczyciela i numer polisy OC sprawcy,
– konkretne określenie sprawcy zdarzenia,
– krótki i prosty opis kolizji,
– czytelne pdpisy obu kierowców.

Oświadczenie sprawcy kolizji jest dokumentem wystarczającym w przypadku kolizji. Jeśli natomiast uczestnicy kolizji nie mogą dojść do porozumienia, albo jeśli dojdzie do wypadku amochodowego, szczegółową dokumentację może sporządzić jedynie policja.

Zgłoszenie zdarzenia w firmie ubezpieczeniowej

To ostatni krok, jaki powinniśmy zrobić po wypadku samochodowym czy kolizji drogowej. Gdy mamy już oświadczenie sprawcy kolizji lub oficjalną notatkę policyjną z miejsca wypadku, możemy skontaktować się z ubezpieczycielem i umówić się na spotkanie z rzeczoznawcą, który dokona oględzin oraz wyceni szkodę. Alternatywnym rozwiązaniem jest wizyta w zaufanym zakładzie naprawczym, gdzie wykwalifikowany mechanik również może sprawdzić stan pojazdu i dokonać rzetelnej oraz uczciwej wyceny szkód. Dalej sprawa toczyć się będzie już swoim torem – jeśli nie wystąpią żadne komplikacje, po kilkunasto dniach powinniśmy już otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku czy kolizji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here