Czy unieważnienie małżeństwa kościelnego jest łatwe do uzyskania

Unieważnienie małżeństwa kościelnego to proces składający się zwykle z 11 (czasem z 12) następujących po siebie czynności procesowych. Trwa zwykle nie krócej niż rok. Historia zna kilkuletnie przypadki trwania procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Od czego zależy czas trwania procesu o tzw. „rozwód kościelny”? Czy łatwo uzyskać stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego i móc skorzystać ponownie z sakramentu małżeństwa?

Czynności procesowe

Jak zostało wspomniane na wstępie, proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego odbywający się według trybu zwyczajowego, składa się z 11 czynności procesowych. Może składać się z 12, jeżeli wyrok nie będzie satysfakcjonował którejś ze stron (o czym można przekonać się w dalszej części artykułu).

Standardowe czynności w przypadku procesu o unieważnienie małżeństwa kościelnego to:

 1. Konsultacja przed rozpoczęciem procesu o nieważność małżeństwa
 2. Złożenie skargi powodowej
 3. Przyjęcie skargi powodowej przez sąd kościelny
 4. Wydanie dekretu o ustalenie przedmiotu sporu
 5. Zeznania stron procesu
 6. Zeznania świadków w procesie
 7. Przedstawienie opinii biegłego sądowego
 8. Publikacja akt procesowych
 9. Uwagi obrońcy węzła małżeńskiego
 10. Prezentacja głosów obrończych stron procesu
 11. Wydanie wyroku
 12. Apelacja

Potencjalne trudności

Proces o unieważnienie małżeństwa kościelnego jest nie tylko czaso- i pracochłonny, ale również i bardzo skomplikowany. Wymaga znajomości zawiłych przepisów prawa kościelnego, umiejętności budowania precyzyjnych wniosków oraz umiejętnego odpowiadania na żądania strony i wnioski pochodzące od sędziów sądu kościelnego.

Stopień trudności uzyskania korzystnego wyroku sądu kościelnego zależy jednak od indywidualnej sytuacji stron oraz sądu przed którym toczyć będzie się proces.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż proces może nieco różnić się w różnych diecezjach, dlatego też warto skorzystać z konsultacji przed rozpoczęciem procesu o unieważnienie małżeństwa kościelnego. Z racji tego, iż proces ma charakter korespondencyjny (poza przesłuchaniami nie wymagane jest stawienie się stron przed sądem), konsultacja może odbyć się z adwokatem kościelnym prowadzącym swoją kancelarię w dowolnej lokalizacji.

Adwokat kościelny

Adwokat kościelny (również: kanonista, adwokat prawa kanonicznego) to osoba świecka lub duchowna, która spełnia szereg przesłanek umożliwiających udział w szeroko pojętych procesach kościelnych.

Jego głównym zadaniem w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego jest wsparcie merytoryczne oraz pełnienie reprezentanta strony powodowej lub strony pozwanej. Pomaga również w opracowaniu skargi powodowej, czyli pozwu o unieważnienie małżeństwa kościelnego, jak i odpowiedzi na otrzymaną skargę powodową.

Dobry adwokat kościelny niesie również kompleksową pomoc w usunięciu klauzuli wyrokowej, czyli podjęcie działań umożliwiającej stronie objętej klauzulą zawarcie kolejnego związku małżeńskiego.

Polecany adwokat kościelny

Jednym z najczęściej polecanych adwokatów kościelnych w Polsce jest pani Magdalena Wojdała. Prowadzi swoją kancelarię kanoniczną w Krakowie, ale reprezentuje swoich klientów na terenie całego kraju. Jest znana ze swojego zaangażowania, empatii, umiejętnego wykorzystywania wiedzy zdobytej podczas studiów z zakresu prawa i prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz wieloletniego doświadczenia podczas pełnienia funkcji adwokata kościelnego w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, w tym także przy usunięciu klauzuli wyrokowej.

To osoba, z którą warto skonsultować szanse (podstawy – dowody) na unieważnienie małżeństwa kościelnego oraz nawiązać współpracę w zakresie opracowania skargi powodowej i reprezentowania w procesie przed dowolnym sądem kościelnym w Polsce.

Z kanonistą Magdaleną Wojdałą można skontaktować się poprzez:

 • telefon komórkowy: 515 293 236
 • e-mail: kontakt@kancelariawojdala.pl
 • formularz na stronie: www.kancelariawojdala.pl
 • komunikatory internetowe: Skype, Viber, Zoom, WhatsApp i inne
 • osobiste spotkanie w godzinach pracy kancelarii kanonistycznej (po wcześniejszym ustaleniu terminu): ul. Dąbrowskiego 20/2, 30-532 Kraków

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here