Dzieci i młodzież szkolna muszą być objęte ubezpieczeniem NNW. Dlatego niemal wszystkie placówki edukacyjne odpłatnie zapewniają podopiecznym polisę w konkretnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Czy rodzice maja obowiązek wykupienia wskazanego przez szkołę ubezpieczenia?

Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) jest polisą, która obejmuje szeroki zakres ochrony. Pozwala uzyskać odszkodowanie, gdy uczeń dozna uszczerbku na zdrowiu podczas pobytu w placówce, np. złamie nogę, skręci kostkę, złamie rękę, wybije zęby. Dzięki temu rodzice nie muszą ponosić kosztów związanych z powrotem dziecka do zdrowia – pieniądze uzyskane w ramach ubezpieczenia pozwolą m.in. na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją czy leczeniem stomatologicznym.

Szkolna polisa NNW to nie zawsze dobre rozwiązanie

Chociaż większość rodziców decyduje się na wykupienie ubezpieczenia NNW na warunkach zaproponowanych przez szkołę, nie zawsze jest to korzystne rozwiązanie. Składka w wysokości 30-50 zł jest zachęcająca, ale cena w tym wypadku nie powinna odgrywać istotnej roli.

Znacznie ważniejszy jest zakres ochrony ubezpieczeniowej, który – w przypadku polisy zapewnianej przez placówkę edukacyjną – może nie być dostosowany do potrzeb i oczekiwań. W efekcie wydanie 30 czy 50 zł może nieść ze sobą poważniejsze konsekwencje, tj. brak możliwości uzyskania odszkodowania za niektóre zdarzenia losowe. 

Dlatego wielu rodziców zastanawia się, czy zrezygnować z polisy szkolnej, która najczęściej stanowi formę umowy ubezpieczenia grupowego.

Ubezpieczenie NNW przez szkołę nie jest obowiązkowe, ale…

Ubezpieczenie NNW jest polisą nieobowiązkową. Oznacza to, że rodzic nie musi korzystać z oferty przedstawionej przez szkołę. Nie istnieją bowiem żadne przepisy regulujące tę kwestię, dlatego zawieranie umowy odbywa się wyłącznie z woli rodziców.

Chociaż ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne, każdy uczeń musi zostać objęty ochroną. Jeżeli więc rodzic rezygnuje z polisy wykupywanej przez szkołę, powinien zapewnić dziecku inną polisę. 

Wybór ubezpieczenia NNW musi być przemyślany

Wybór przypadkowej polisy NNW może być kosztowny. Dlatego przy podejmowaniu decyzji o wyborze ubezpieczyciela należy kierować się kilkoma istotnymi parametrami. Warto zwrócić uwagę m.in. na:

  • wysokość sumy ubezpieczenia,
  • zakres ochrony ubezpieczeniowej,
  • wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Im polisa będzie lepiej dopasowana do potrzeb i oczekiwań, tym większym wsparcie może się okazać w razie nieszczęśliwego zdarzenia losowego, do którego dojdzie w szkole.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here