Egzekucja komornicza

Wielu ludzi w swoim życiu miał wątpliwą przyjemność bycia przedmiotem egzekucji komorniczej. Egzekucja komornicza nie jest przyjemnym doświadczeniem, jednak warto wiedzieć, czym ona jest, z jakiego powodu komornik może zapukać do naszych drzwi oraz jakie składniki majątku ma prawo zająć.

Czym jest egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza jest procesem zajmowania majątku osoby, która wygenerowała zobowiązanie wobec wierzycieli i zaprzestała jego spłaty z różnych powodów. Powodem zaprzestania spłaty może być zarówno problem z płynnością finansową, chwilowe problemy finansowe lub tak zwane, popularne w obecnych czasach przekredytowanie.

W sytuacji, gdy nie spłacamy zaciągniętych zobowiązań, wierzyciel zniecierpliwiony brakiem regulowania zobowiązania przekazuje sprawę do sądu. Sąd natomiast w większości przypadków orzeka wykonanie egzekucji komorniczej. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa na podstawie tytułu wykonawczego posiadającego klauzulę wykonalności. W ten sposób komornik może zająć zarówno nasze ruchomości, jak i nieruchomości oraz część wynagrodzenia, które otrzymujemy z tytułu pracy.

Co komornik ma prawo zająć w drodze egzekucji

Proces zajęcia zobowiązania jest relatywnie uporządkowany. Komornik w pierwszej kolejności sięga po składniki naszego majątku, które może dostać niezależnie od naszej chęci do współpracy. Podstawą egzekucji komorniczej jest wysłanie przez komornika wniosku o udzielenie informacji dotyczącej stanu zatrudnienia dłużnika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Po otrzymaniu takich informacji komornik ma prawo zająć część naszego wynagrodzenia.

Skutkuje to dla nas tym, iż na konto bankowe bezpośrednio wpływa kwota pomniejszona o potrącenie dokonane przez egzekucję komorniczą. Ilość potrąconego wynagrodzenia zależy bezpośrednio od źródła naszego zadłużenia. W przypadku długu alimentacyjnego potrącenie może sięgnąć 3/5 całkowitego wynagrodzenia netto. W przypadku innych potrąceń, jak zobowiązania bankowe, inne długi lub koszta komornicze, egzekucja komornicza przewiduje potrącenie w wysokości połowy wynagrodzenia na rękę.

W drugim, najpopularniejszym przypadku, egzekucja komornicza dokonywana jest za pośrednictwem zablokowania konta bankowego. Wszystkie środki, które widnieją na rachunku bankowym, mogą zostać zajęte z wyłączeniem tak zwanej kwoty wolnej od zajęcia, która wyliczana jest na wysokość 1950 złotych w 2020 roku. Jest to kwota, którą komornik musi bezwzględnie zostawić na koncie osoby z zajęciem komorniczym.

W trzeciej kolejności komornik dokonuje ruchomości takich jak komputery, sprzęt RTV oraz AGD. Obowiązkiem komornika jest jednak pozostawienie wszystkich przedmiotów, które mogą utrudnić osobie zadłużonej normalne funkcjonowanie.

Jak długo trwa egzekucja komornicza

Czas egzekucji komorniczej nie jest nigdzie określony. Co do zasady, egzekucja będzie trwać do momentu, kiedy wszyscy wierzyciele odzyskają całe zobowiązanie, które dotychczas zostało wygenerowane przez dłużnika. Dodatkowo, w pierwszej kolejności komornik zaspokaja swoje koszty komornicze, w związku z tym całość kwoty do oddania może się zwiększać wraz z okresem egzekucji komorniczej.

Więcej informacji znajdziesz na http://komornikgdansk-michalski.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here