Ekonomia informacji stanowi jeden z rozlicznych działów ekonomii. Przedmiotem zainteresowania specjalistów zajmujących się tą właśnie dziedziną jest informacja – a mówiąc precyzyjniej, wpływ, jaki ona wywiera na podejmowanie decyzji charakterze gospodarczym, jak też i na całą gospodarkę. Informacja bardzo często traktowana jest w kategoriach dobra, nie mniej jednak w porównaniu z innymi dobrami odznacza się ona dość specyficznymi właściwościami. Przede wszystkim nie ma najmniejszych problemów z wytworzeniem informacji oraz z jej rozpowszechnieniem – szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy umożliwiające to techniki są rozwinięte w bardzo wysokim stopniu. Informację trudno jest również chronić oraz kontrolować. Nie ma także takiej możliwości, że jedna informacja zostanie sprzedana dwukrotnie temu samemu nabywcy. Informacji też nie da się w żaden sposób ocenić przed tym, jak się jej nie pozna. Jest to niemożliwe. Wspomnieć też trzeba, że informacja posiada wiele cech charakterystycznych dla tak zwanego publicznego dobra.

http://www.optimusplus.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here