Wraz ze zbliżającym się sezonem rozliczeń podatkowych PIT kwestia wyboru odpowiedniej dla sytuacji podatnika deklaracji ponownie nabiera znaczenia. Jest to kwestia szczególnie istotna w przypadku przedsiębiorców, którzy do wyboru mają kilka różnych form raportowania swoich przychodów. Wśród kilku dostępnych dla nich formularzy podatkowych PIT 36 będąc deklaracją dla osób podejmujących się prowadzenia działalności gospodarczej na ogólnych zasadach rozliczeniowych, stanowi jedną z najczęściej wybieranych form rozliczenia fiskalnego w ramach systemu podatkowego w naszym kraju.

PIT 36 jest formularzem podatkowym wyboru dla przede wszystkim dla tych podatników, którzy nie korzystali, uzyskując choćby część swoich dochodów z pośrednictwa płatnika wpłacającego w ich imieniu zaliczki podatkowe do urzędu skarbowego. Oznacza to, iż samodzielnie musieli oni skalkulować wysokość składek oraz określić wysokość podatku PIT, jaki finalnie będą musieli zapłacić organom administracji podatkowej za 2017 r. Wybór rozliczenia PIT 36 oznacza pozostanie przy podstawowych zasadach opodatkowania (tj. na zasadach tzw. skali podatkowej). Wynika z tego, że jeśli w rezultacie prowadzonej przez siebie aktywności gospodarczej podatnik zakończył rok podatkowy z dochodem w granicach limitu wynoszącego aktualnie 85.528 PLN, podlega opodatkowaniu w wymiarze 18%. Jeżeli dochód ten przekroczył wspomniany pułap, należy liczyć się przy rozliczeniu PIT 36 online z podatkiem rzędu 32% od kwoty, o którą limit został przekroczony. Rozliczenie PIT 36 z powodzeniem przeprowadzić można za pomocą aplikacji online np. korzystając z PITax.pl Łatwe podatki

Formalne wymogi związane z PIT 36

W szczególności rozliczenie PIT 36 będzie uzasadnione w następujących okolicznościach podatkowych:

  • wspomniana już działalność gospodarcza i ogólne zasady PIT (także przy korzystaniu z kredytu podatkowego);
  • specjalne działy rolnej produkcji i ogólne zasady PIT;
  • umowy w rodzaju najem, dzierżawa (oraz wszelkie inne tego samego charakteru) i ogólne zasady opodatkowania PIT;
  • przychody krajowe z samodzielnym opłacaniem składek PIT;
  • inne źródła i ogólne zasady PIT (jeśli ani podatnik, ani a płatnik nie odprowadzali składek w czasie trwania roku podatkowego).

Kwestia łączenia przychodów

Jeżeli przykładowo podatnik osiąga poza wykazanymi w program PIT 36 online przychodami, które podlegają obciążeniu fiskalnemu na podstawie skali podatkowej także inaczej opodatkowane przychody, będzie musiał rozważyć przygotowanie dwóch różnych deklaracji. Mogą to być np. związane z formularzem PIT 28 przychody obciążone ryczałtem ewidencjonowanym łączone z przychodami z działalności gospodarczej rozliczanymi na ogólnych zasadach (deklaracja PIT 36).

Przy łączeniu dochodów należy mieć na uwadze, że rozliczenie PIT 36 online 2017 podlega pewnym ograniczeniom. Mianowicie jeżeli choć jeden ze wspólników w spółce rozlicza się przy użyciu ryczałtu, żaden z pozostałych wspólników nie ma możliwości skorzystania z opodatkowania na tzw. zasadach ogólnych w odniesieniu do tej samej spółki (czyli rozliczenie PIT 36 będzie wykluczone). Drugim przypadkiem konfliktu między różnymi formami opodatkowania wartym zapamiętania jest sytuacja, gdy w ramach spółki rozliczamy się przy zastosowaniu opodatkowania liniowego, jednak z przychodów indywidualnych chcielibyśmy rozliczyć się wedle skali podatkowej  –  nie będzie to możliwe, ponieważ podatek liniowy stosuje się automatycznie do wszelkich form działalności gospodarczej.

PIT 36 i samotne wychowywanie dziecka

Jeżeli podatnik jest opiekunem prawnym dziecka lub jednym z jego rodziców i samodzielnie je wychowuje, a przy tym spełnia wymogi rozliczania się za pomocą PIT 36 – może przeprowadzić rozliczenie PIT 36 jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Oczywiście należy pamiętać w takiej sytuacji również o wymogach przepisów prawa podatkowego wobec dziecka.

Łączne rozliczenie podatkowe

Deklaracja PIT 36 przeznaczona jest tak dla podatników rozliczających swoje dochody indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem. Jednak błędem będzie złożenie łączne deklaracji, w wypadku, gdy w czasie trwania pełnego roku, którego dotyczy rozliczenie PIT 36 online, małżonkowie nie byli w związku małżeńskim lub ustała ich wspólnota majątkowa. Rozliczenie łączone z małżonkiem będzie akceptowalne jedynie w wypadku, gdy małżeństwo trwało przez pełny wymiar roku podatkowego oraz wiązało się z pełną wspólnotą majątkową. Niedozwolone jest także składanie tej deklaracji łącznie, jeżeli choćby jedno z małżonków podlega obciążeniom podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego (z wyjątkiem najmu prywatnego w postaci ryczałtu ewidencjonowanego) lub podatku tonażowego.

Rozliczanie straty z lat wcześniejszych

PIT 36 przez Internet 2017  jest odpowiednią metodą  rozliczenia straty z lat wcześniejszych, jeśli strata to dotyczyła źródła rozliczanego na zasadach ogólnych.

Zakończenie działalności

Jeżeli podatnik zlikwidował działalność gospodarczą rozliczaną na zasadach ogólnych w ciągu trwania rozliczanego roku podatkowego, to wciąż zobowiązany jest do złożenia zeznania podatkowego w postaci PIT 36 (a nie PIT 37).

Artykuł pilotujący projekt „PITax.pl dla OPP”, czyli wspólną inicjatywę Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP) oraz firmy PITax.pl Łatwe podatki umożliwiającą organizacjom OPP efektywne pozyskiwanie 1% z podatku PIT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here