Każdy, kto przynajmniej raz miał choćby drobną stłuczkę samochodową wie, jak skomplikowane i czasochłonne potrafią być wszelkie formalności związane z uzyskaniem odszkodowania. Jak dochodzić swoich praw, ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania z OC i co robić, gdy firma ubezpieczeniowa zbyt długo zwleka?

Jak najszybciej… to znaczy kiedy?

Prawo stoi po stronie poszkodowanego i gwarantuje mu jak najszybsze rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie. Zakład ubezpieczeniowy zobowiązany jest przeprowadzić całą procedurę w ciągu 30 dni. Często zdarza się jednak, że występują utrudnienia wpływające na wydłużenie procesu, takie jak braki w dokumentach. W takiej sytuacji firma ubezpieczeniowa powinna pisemnie poinformować wnioskującego o odszkodowanie o tym, jakie dokumenty musi jeszcze dostarczyć, a także o tym, iż sprawa zostanie wydłużona. Po złożeniu kompletu dokumentów, firma ma kolejne 30 dni na rozpatrzenie i rozstrzygnięcie sprawy. Powszechne są również przypadki, że ubezpieczyciel nie zgadza się na wypłacenie świadczenia lub znacznie zaniża wnioskowaną sumę odszkodowania. Każdą z tych decyzji firma ubezpieczeniowa musi uzasadnić i poprzeć odpowiednimi przepisami prawnymi. Naturalnie poszkodowany może pisemnie odwołać się od odmownej decyzji ubezpieczyciela. Taka reklamacja powinna być rozpatrzona przed upływem kolejnych 30 dni.

Zatem odpowiedź na pytanie ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania z OC nie jest prosta. Wersja optymistyczna zakłada, że już w ciągu miesiąca poszkodowany otrzyma wnioskowaną kwotę od firmy ubezpieczeniowej. W przypadku wystąpienia komplikacji i braku porozumienia, procedura może trwać 60, a nawet 90 dni – terminy te nie obowiązują w przypadku, gdy sprawa o przyznanie lub o wysokość odszkodowania prowadzona jest drogą sądową.

Gdy proces wypłaty odszkodowania się wydłuża

Terminy rozstrzygania wniosków o wypłatę ubezpieczenia z tytułu OC określone są Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych i każda firma ubezpieczeniowa zobowiązana jest do ich przestrzegania. W sytuacji, gdy ubezpieczyciel przekracza dopuszczalne terminy, prawem poszkodowanego jest żądanie odsetek za zwłokę (naliczane są one już od pierwszego dnia opóźnienia).

Nie zgadzamy się z decyzją ubezpieczyciela

Nierzadko zdarza się, że poszkodowany nie zgadza się z decyzją ubezpieczyciela dotyczącą odmowy odszkodowania lub znacznego obniżenia kwoty wnioskowanej. Prawo przewiduje taką ewentualność i daje kierowcy różne możliwości odwołania się od niekorzystnej dla niego decyzji. Pierwszą z dostępnych opcji jest złożenie reklamacji w firmie ubezpieczeniowej, która musi być rozpatrzona w ciągu 30, a najpóźniej 60 dni od dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów. Jeśli reklamacja nie zostanie rozpatrzona pozytywnie lub decyzja ubezpieczyciela nie będzie satysfakcjonująca, można zgłosić sprawę do Rzecznika Finansowego, co nie wiąże się z wysokimi kosztami, a nierzadko pomaga rozwiązać sprawę z korzyścią dla poszkodowanego. Można również zwrócić się o pomoc do Komisji Nadzoru Finansowego, zwłaszcza gdy firma ubezpieczeniowa zgadza się na odszkodowanie, lecz zwleka z jego wypłaceniem. Ostatecznym i najbardziej radykalnym (lecz także najdroższym) rozwiązaniem jest złożenie pozwu do sądu cywilnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here