Choć o procedurze postępowania w razie szkody i wypadku samochodowego mówiono już wielokrotnie, to jednak w praktyce wciąż pojawiają się trudności i rodzą wątpliwości. Warto zatem jeszcze raz przypomnieć, jak postępujemy w razie szkody.

Głęboki oddech

Spokój, opanowanie i nerwy w ryzach, to coś bardzo trudnego do osiągnięcia w razie szkody, kolizji, czy wypadku samochodowego. Gdy jednak dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia komunikacyjnego, konieczne są stalowe nerwy. Zanim więc podejmiemy jakiekolwiek działania po kolizji lu wypadku, warto wziąć kilka powolnych, głębokich oddechów, policzyć do 10 (a nawet do 1000!) lub zadzwonić do bliskiej osoby, która pomoże nam się uspokoić.

Po pierwsze – pierwsza pomoc

Gdy zastanawiamy się nad tym, jak postępujemy w razie szkody, musimy pamiętać, że naszym pierwszym obowiązkiem jest sprawdzenie stanu zdrowia wszystkich uczestników zdarzenia, od siebie począwszy. Gdy stwierdzimy, że nie odnieśliśmy żadnych poważnych obrażeń, powinniśmy zatroszczyć się o innych, w miarę możliwości udzielić pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwać pomoc medyczną.

Po drugie – zbieramy dowody

To bardzo ważny etap postępowania w razie szkody. Istotne jest, by sporządzić dokumentację zdjęciową miejsca zdarzenia i uszkodzeń pojazdu, jeszcze zanim samochód zostanie przesunięty. Zdjęcia będą bardzo przydatne podczas postępowanie odszkodowawczego. Pomocne będą także oświadczenia bezpośrednich świadków zajścia – pasażerów, pieszych i innych kierowców. Warto spisać relację świadków i poprosić ich o podpis, a także o dane adresowe, w razie konieczności złożenia przez nich dodatkowych wyjaśnień.

Po trzecie – szukamy winnego

Kolejnym krokiem postępowania w razie szkody jest ustalenie przyczyn zdarzenia i wskazanie winnego. Często jest tak, że w razie szkody czy wypadku samochodowego, ustalenie sprawcy jest proste, a jego wina ewidentna. W takiej sytuacji należy starać się spokojnie dojść do porozumienia. Gdy to się uda, a winowajca przyznaje się do odpowiedzialności, konieczne jest sporządzenie oświadczenia sprawcy. Dokument taki należy stworzyć od razu na miejscu zdarzenia. Najlepiej będzie, gdy zostanie on napisany przez sprawcę. W oświadczeniu muszą znaleźć się:
– dane obu kierowców (imiona, nazwiska, numery PESEL, adres zamieszkania, numery dowodów osobistych, prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych), a gdy kierowca nie jest właścicielem, również dane właściciela pojazdu,
– prosty i czytelny opis zdarzenia,
– opis szkody poniesionej w wyniku zdarzenia.

Po czwarte – wzywamy policję

Nie zawsze jest to konieczne w razie szkody. Policję trzeba zawiadomić o zdarzeniu wówczas, gdy w wyniku wypadku doszło do uszkodzeń ciała lub do utraty życia uczestników. To również niezbędne wtedy, gdy sprawca nie przyznaje się do winy, odmawia złożenia oświadczenia, znajduje się pod wpływem alkoholu, jego OC jest przeterminowane lub jego dane są podejrzane.

Po piąte – informujemy firmę ubezpieczeniową

To ostatni etap postępowania w razie szkody. Obowiązek poinformowania swojej firmy ubezpieczeniowej spoczywa oddzielnie na poszkodowanym i na sprawcy zdarzenia. Aby usprawnić proce zgłoszenia szkody do ubezpieczalni, należy przygotować niezbędne dane (swój numer polisy oraz numer rejestracyjny albo VIN uszkodzonego pojazdu). Ubezpieczyciel poprosi także o opisanie przyczyn i okoliczności zdarzenia, a w dalszej kolejności umówi nas na spotkanie z rzeczoznawcą w celu wycenienia szkody.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here