Jednolity Plik Kontrolny

Aby uszczelnić system podatkowy, Ministerstwo Finansów wprowadziło plik JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny. Czym jest plik JPK i kto jest zobowiązany do jego przekazania?

  1. Czym jest plik JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny?
  2. JPK VAT z deklaracją – co musisz wiedzieć?
  3. Jakie korzyści ma JPK VAT?

Ministerstwo Finansów zaczęło wprowadzać Jednolity Plik Kontrolny od 2016 r. Na początku obejmował on tylko duże firmy, natomiast od 2018 r. obowiązuje on również średnie, małe i mikrofirmy.  Przedsiębiorcy prowadzący księgi i dokumenty księgowe z wykorzystaniem programów komputerowych, muszą je przekazać na żądanie organu podatkowego. Co warto wiedzieć o pliku JPK?

Czym jest plik JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny?

Plik JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, to generowany z systemu informatycznego firmy zbiór danych, zawierający informacje o operacjach wykonanych w danym okresie. Są to więc wszelkie księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych i przekazywane na żądanie organu podatkowego. Mają one odpowiedni format, który umożliwia łatwe przetwarzanie pliku. Obowiązek przygotowywania ksiąg i dowodów księgowych w postaci JPK dotyczy podatników, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej. Mogą to być zarówno specjalne programy przeznaczone do prowadzenia księgowości czy fakturowania, jak i programy typu MS Excel. Struktury JPK należy przekazać na żądanie organu podatkowego w trakcie czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej czy kontroli celno-skarbowej. Organ podatkowy może żądać JPK zarówno od podatnika, jak i od kontrahenta, o ile prowadzi on księgi podatkowe w formie elektronicznej.

JPK VAT z deklaracją – co musisz wiedzieć?

JPK V7 łączy składane wcześniej odrębnie informacje wykazywane w JPK VAT i w deklaracji VAT-7/VAT-7K. JPK_VAT z deklaracją składa się z ewidencji VAT, zawierającej informacje o zakupach i sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym oraz deklaracji VAT. JPK_VAT obejmujący część ewidencyjną i deklaracyjną muszą składać wszyscy podatnicy, którzy są zarejestrowani jako czynni podatnicy za okresy od 1 października 2020 r. Przedsiębiorca wysyła jeden plik, który składa się z obu części. Nie można wysłać deklaracji z pominięciem części ewidencyjnej, bo pozostawienie jej pustej będzie wymagało korekty. JPK VAT składa się elektronicznie za okresy miesięczne, do 25 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc (jeśli jest to sobota lub dzień wolny od pracy, liczy się kolejny dzień roboczy). Obowiązują dwa warianty JPK_VAT:

  • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie,
  • JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie.

JPK V7 można podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi. Po przesłaniu pliku można pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podatnicy rozliczający się kwartalnie wypełniają tylko część ewidencyjną za pierwsze dwa miesiące kwartału. Po zakończeniu kwartału wypełniają część ewidencyjną za trzeci miesiąc oraz część deklaracyjną za cały kwartał.

Jakie korzyści ma JPK VAT?

Dlaczego JPK_VAT jest korzystnym rozwiązaniem?

  • przedsiębiorca ma mniej formalności do załatwienia, ponieważ zamiast składać odrębne deklaracje VAT-7 lub VAT-7K z załącznikami i JPK_VAT, przesyła tylko jeden plik,
  • mniejsza jest ilość kontroli podatkowych i postępowań oraz krótszy czas wykonywania czynności kontrolnych po stronie urzędu,
  • każde rozliczenie VAT jest weryfikowane automatycznie pod kątem prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania w te czynności podatnika.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here