Niekorzystne warunki pogodowe, a często również zwykłe rozkojarzenie lub nieostrożność kierowcy mogą być przyczyną poważnego karambolu na drodze lub autostradzie. Kto w takim przypadku jest winny, kto wypłaci odszkodowanie uczestnikom zdarzenia i jak ogólnie przedstawia się sytuacja na linii karambol a ubezpieczenie?

Jak domino

Karambol to sytuacja, gdy cały sznur poruszających się pojazdów ulega zderzeniu. W teorii wygląda to tak, że w tył pierwszego auta uderza drugi samochód, który z kolei zostaje uderzony przez trzeci samochód i tak dalej – podobnie jak w przypadku przewracających się kostek domina. Zasady ubiegania się o odszkodowanie za szkody poniesione w karambolu również nieco przypominają domino: uszkodzenie tylnej części pierwszego auta pokryje polisa OC kierowcy drugiego samochodu. Za uszkodzenie tylnej części drugiego auta zapłaci ze swojej polisy OC kierowca trzeciego pojazdu i tak dalej. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że mowa tutaj jest wyłącznie o środkach na pokrycie uszkodzenia tylnej części samochodu. Zgodnie z teorią, do zniszczenia przodu auta doszło już z winy kierowcy, ponieważ nie zdążył on na czas zahamować i z własnej winy uderzył w poprzedzający go pojazd, więc szkodę musi naprawić z polisy AC.

Karambol w rzeczywistości

Praktyka często wygląda zgoła inaczej niż założenia teoretyków. Nierzadko do karambolu dochodzi gdy naczepa samochodu ciężarowego „zmiata” kilka samochodów jednocześnie. Często jest też tak, że któryś z uczestników karambolu zdołał wyhamować i nie wjechał z własnej winy w auto przed nim, jednak i tak został na na nie wepchnięty przez pojazd z tyłu. Kto w tak złożonym wypadku ponosi odpowiedzialność i od kogo kierowcy powinni żądać odszkodowania? To kwestia dość skomplikowana i wymaga szczegółowych ustaleń policji. Dopóki zaś funkcjonariusze nie uzgodnią wszelkich szczegółów i okoliczności zdarzenia oraz nie sporządzą precyzyjnego raportu z przebiegu karambolu, firmy ubezpieczeniowe mogą odmówić wypłaty należnego odszkodowania.

Obowiązki firmy ubezpieczeniowej

Policja musi prowadzić dochodzenie w sprawie przyczyn i przebiegu karambolu, a policyjna notatka jest podstawą do przyznania odszkodowania za udział w takim zdarzeniu. Jednak firmy ubezpieczeniowe również mają w takiej sytuacji pewne obowiązki mające na celu usprawnienie przebiegu całego postępowania wyjaśniającego. Pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych powinni we własnym zakresie dokonać oględzin miejsca wypadku, rozpoznać i udokumentować uszkodzenia zgłoszonych samochodów, a także przeanalizować zeznania i relacje bezpośrednich i pośrednich świadków karambolu.

Obowiązki uczestnika karambolu

Sami kierowcy również mogą znacznie przyczynić się do usprawnienia postępowania likwidacyjnego, a tym samym do skrócenia czasu oczekiwania na przyznanie odszkodowania. Warto przede wszystkim postarać się o rzetelne i jak najszybsze wypełnienie i złożenie wszelkich dokumentów wymaganych przez firmę ubezpieczeniową. Przydatna będzie także samodzielnie wykonana dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia i uszkodzenia pojazdu. Należy też pamiętać o sporządzeniu odpowiedniego oświadczenie, gdy drugi kierowca przyznaje się do faktu, iż uderzył w nasz samochód.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here