W polskim prawie cywilnym pojęcie „przedawnienia” występuje bardzo powszechnie. Przedawnienie odnosi się również do odszkodowania należnego za uszczerbek na zdrowiu lub straty materialne. Czy i kiedy przedawni się nasze odszkodowanie? O czym pamiętać, by nie stracić odszkodowania?

Dlaczego sprawy ulegają przedawnieniu?

Fakt, że dana sprawa może ulec przedawnieniu wiąże się z korzyściami zarówno dla firm ubezpieczeniowych, jak i dla samych ubezpieczonych. Dla poszkodowanego konkretny „termin ważności” jego sprawy działa motywująco – sprawia, że skutecznie i sprawnie gromadzi niezbędną dokumentację i składa należne wnioski w odpowiednim urzędzie. Dzięki wizji przedawnienia nie odkładamy wszystkiego na bliżej nieokreśloną przyszłość, a tym samym zwiększamy swoje szanse na jak najszybsze uzyskanie należnego odszkodowania. Z kolei dla towarzystwa ubezpieczeniowego przedawnienie jest swego rodzaju zabezpieczeniem przed koniecznością regulowania długów sprzed wielu lat – po upływie określonego terminu ubezpieczyciel ma prawo po prostu odmówić likwidacji szkody i wypłaty należnego odszkodowania. Kiedy przedawni się sprawa o odszkodowanie?

Ujmując rzecz najbardziej ogólnie i powołując się na przepisy prawa, należy przyjąć, że postępowanie w sprawie odszkodowania dla kierowców z polisy OC ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia złożenia w firmie ubezpieczeniowej wszystkich wymaganych dokumentów (KC, art. 819, paragraf 1).

Jednak artykuł 422, indeks 1 Kodeksu Cywilnego nieco rozszerza zagadnienie przedawnienia ubezpieczenia. Zgodnie z tym przepisem ubezpieczalnia może nie wyrazić zgody na wypłatę odszkodowania w dwóch przypadkach:

1. gdy szkoda dotyczy straty majątkowej (np. poważne zniszczenie, zarysowanie karoserii) prawo do odszkodowania ulega przedawnieniu, gdy minęły minimum 3 lata od dnia, w którym poszkodowany zdobył wiedzę na temat szkody i firmy ubezpieczeniowej mające tę szkodę zrekompensować lub zlikwidować, albo minęło przynajmniej 10 lat od dnia, w którym doszło do wypadku.

2. gdy szkoda odnosi się do straty osobowej (np. uszczerbku na zdrowiu lub do śmierci bliskiej osoby), odszkodowanie przedawni się, jeśli minęły co najmniej 3 lata od dnia, w którym poszkodowany zdobył wiedzę na temat szkody i firmy ubezpieczeniowej mające tę szkodę zrekompensować lub zlikwidować.

Istnieją również przepisy regulujące przypadki wszczynania spraw o odszkodowanie z OC, do których doszło wskutek przestępstwa (występku albo zbrodni). W takich przypadkach do przedawnienia odszkodowania dochodzi dopiero po upływie 20 lat.

Bez względu na to, czy strata jest majątkowa, czy osobowa, ostateczny termin finalizacji procesu o odszkodowanie liczony jest od momentu, w którym poszkodowany zdobył wiedzę na temat firmy, w której ubezpieczony jest sprawca wypadku, i która tym samym będzie wypłacać należne odszkodowanie.

Jak przedłużyć ostateczny termin  przedawnienia odszkodowania?

 

Wbrew pozorom trzy-, a nawet dziesięcioletni termin przedawnienia odszkodowania często okazuje się niedostatecznie długi. Na szczęście istnieją pewne metody wstrzymania rozpoczętego już procesu naliczania się tego terminu. Aby przerwać tę procedurę, można zgłosić do ubezpieczyciela reklamację – takie działanie poszkodowanego automatycznie „zeruje licznik”, a kolejny termin przedawnienia liczony będzie dopiero od dnia, w którym ubezpieczalnia ustosunkuje się do wniosków zgłoszonych przez poszkodowanego. Na zatrzymanie procesu przedawnienia odszkodowania mają również wpływ działania sądowe w sprawie zdarzenia z udziałem poszkodowanego (sąd powszechny, polubowny, a także komornik i podjęcie mediacji). W takich przypadkach nowy termin przedawnienia odszkodowania liczony jest od dnia zamknięci sprawy sądowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here