Wypadek, a kolizja drogowa

Wiele osób zwykle myli pojecie wypadku, kolizji i potracenia, przez co w sposób nieświadomy, niezamierzony wprowadza w błąd służby ratunkowe, straż, pogotowie ratunkowe czy policję. Należy wiedzieć, że z potrąceniem mamy do czynienia tylko wtedy, gdy pojazd, mechaniczny potrąca pieszego.
Kolizja natomiast to zdarzenie, w którym uszkodzeniu ulegają dwa lub więcej pojazdów i nie ma osób rannych lub obrażenia osób poszkodowanych powodują utratę zdrowia na okres nie dłuższy niż siedem dni. Do kolizji nie ma obowiązku wzywania policji. Od sprawcy możemy zażądać oświadczenia o spowodowaniu kolizji spiszemy niezbędne dane kierowcy i właściciela pojazdu, naszej polisy i nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy kolizji, dane świadków.
Jeżeli nie mamy wątpliwości, kto był sprawcą kolizji, to pojazdy należy usunąć z jezdni, aby nie powodowały zagrożeń w ruchu drogowym i nie stały się przyczyną kolejnej kolizji lub wypadku drogowego.

Jeżeli ze względu na poważne uszkodzenia pojazdów nie ma możliwości usunięcia ich z miejsca zdarzenia, to należy koniecznie zabezpieczyć miejsce kolizji poprzez postawienie trójkąta ostrzegawczego, włączenie świateł awaryjnych itp., Jeżeli tego nie zrobimy to policja ma pełne prawo do wystawienia nam mandatu za utrudnianie ruchu drogowego.
W razie wątpliwości, co do ustalenia przyczyny i osoby sprawcy kolizji należy wezwać policję, która sprawdzi protokół i ustali okoliczności zderzenia.

Wypadek drogowy jest zdarzeniem o wiele poważniejszym od opisanej już kolizji drogowej.
W rozumieniu kodeksu karnego wypadkiem drogowym będziemy nazywać „naruszenie, chociażby nieumyślne, zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, powodujące obrażenia ciała innej osoby, śmierci lub ciężkich uszczerbek na zdrowiu i stanowi przestępstwo określone w art. 177 kk.”.
Wypadek drogowy dotyczy sytuacji, gdy obrażenia ciała uczestników tego zdarzenia utrzymują się dłużej niż siedem dni. W sytuacji wypadku zawsze należy wezwać policję, pogotowie, straż, jeżeli to konieczne i poczekać na przyjazd policji bądź służb ratowniczych.

all-moto.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here