Koncesje są to akta administracyjne wydawane przez organy koncesyjne zezwalające na prowadzenie działalności gospodarczej, która ma szczególne znaczenie dla państwa i obywateli lub ważny interes publiczny. Koncesja wydawana jest przez ministra właściwego do zakresu działalności koncesji, a okres jej trwania jest ściśle określony (minimum 5 lat, maksymalnie na 50). Jakie rodzaje działalności gospodarczej są objęte koncesją? Pozwolenie państwa musimy uzyskać, gdy poszukujemy złóż kopalin i chcemy je wydobywać, składujemy odpady w górotworze lub przechowujemy substancje bezzbiornikowo, wytwarzamy broń (np. materiały wybuchowe, amunicja, wyroby i technologia wojskowa lub policyjna), produkujemy, przechowujemy lub obracamy paliwami i energią, zajmujemy się ochroną (mienie, osoby), udostępniamy materiały radiowe i telewizyjne oraz zajmujemy się przewozem ludzi liniami lotniczymi. Aby uzyskać koncesję, musimy spełnić szereg norm i wymagań, które stawiają przed nami organy koncesyjne. Następnie wszystkie złożone przez nas dokumenty są dokładnie weryfikowane pod różnymi względami.

http://www.7dak.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here