Król dolar

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego to właśnie dolar amerykański jest najważniejszą walutą świata? Dlaczego stanowi on odniesienie dla innych środków płatniczych a co wpływa na jego kurs? Jak wyglądała droga dolara do pozycji jaką ma obecnie i co może zachwiać jego potęgą?

Czeskie korzenie dolara

Zanim jeszcze wykształcił się dolar, powstała jego nazwa. Dolar to angielska nazwa monety, którą ludzie nazywali talarami (Thalerami). Były to czeskie monety o wysokiej czystości srebra i precyzji wykonania, które zastąpiły złoto. Czeskie srebro, którego moneta zawierała aż 27 gramów było tańsze i łatwiej dostępne niż złoto z powodu odkrytych na przełomie XV i XV wielu pokaźnych zasobów. Masowa produkcja talarów ruszyła w 1518 roku w czeskim Sankt Joachimsthal.

Dotarcie do Ameryki

W połowie XVI wieku wydobycie srebra w Europie Środkowej spadło na rzecz Hiszpanii, która odpowiadała w pewnym momencie nawet za 85 % światowego wydobycia cennego kruszcu. Kraj ten bił srebrne monety w swoich licznych koloniach, m.in. w Ameryce Środkowej i Południowej, a ostatecznie talary dotarły do Ameryki Północnej. To tam nazwano je hiszpańskimi dolarami. Monet w obiegu było coraz więcej dzięki niemalże nieograniczonym zasobom srebra na terenach skolonizowanych przez Hiszpanię i po ogłoszeniu niepodległości Ameryki funt brytyjski został wyparty, a dolar hiszpański został oficjalną walutą państwa.

Dolar hiszpański był punktem odniesienia dla dolara amerykańskiego, ponieważ obie monety ważyły dokładnie 24 gramy srebra. W 1792 roku dolar amerykański został pełnoprawnym środkiem płatniczym w Ameryce.

Odejście od srebra

Dolary przez 40 lat były rozliczane w srebrze i złocie. Srebrna moneta ważyła 24 gramy, a złota 1,6 grama, co oznacza, że ich wzajemny stosunek wynosił 15:1. Chcąc ograniczyć wartość srebra, wydobywanego głównie przez Hiszpanię, w 1834 roku waga złotej monety została zmniejszona do 1,5 grama, a nowy stosunek obu monet do siebie wynosił 16:1. W 1873 roku ostatecznie wycofano srebrne monety, ponieważ na Terenie Stanów Zjednoczonych odkryto pokaźne zasoby złota. W 1900 roku zagwarantowano wymienialność dolara wyłącznie na złoto (1 dolar = 1,5 grama złota).

Dolar na piedestale

W 1933 roku prezydent Stanów Zjednoczonych, Franklin D. Roosevelt wydał akt prawny zakazujący posiadania przez obywateli złota. Przymusowy skup był dokonany po cenie 20,67 dolara za uncję. Po skupie, w ciągu roku obywatele zostali zwyczajnie ograbieni, gdy w 1934 roku cena dolara została podniesiona do 35 dolarów za uncję. Warto zaznaczyć, że dolar wówczas wciąż miał w pełni pokrycie w złocie. Stał się ona najważniejszą walutą podczas konferencji ONZ w Bretton Woods, w której uczestniczyło 7300 delegatów z 44 państw alianckich. Ustanowiono wtedy stały kurs głównych walut względem USD (wprowadzony został stały przelicznik).

Dolar stracił oparcie w złocie w 1971 roku za decyzją prezydenta Nixona. Pomimo upadku postawień z Bretton Woods dolar nadal utrzymuje prym nad innymi walutami, ale nie jest już powiązany ze złotem ani żadnym innym kruszcem.

Współczesny dolar

Dolar amerykański jest oficjalną walutą nie tylko USA, ale również wielu innych państw, m.in. Portoryko, Mikronezji, Ekwadoru, Zimbabwe. Szacuje się, że jedynie jedna trzecia dolarów znajduje się w obiegu na terenie USA. Pozostała liczba krąży po całym świecie. Państwa muszą kupować dolary, ponieważ wymaga tego rozliczanie handlu międzynarodowego. W związku z tym ponad 40 procent światowego długu denominowane jest właśnie w USD. Oznacza to, że ludzie i firmy na całym świecie muszą kupować dolary, aby uregulować swoje długi. Jeżeli popyt na dolara się zwiększa to wzrasta jego kurs i vice versa. Wpływ na kurs dolara ma FED, który ustala podaż tegoż pieniądza. Na kurs dolara wpływają również czynniki społeczne oraz polityczne, takie jak wskaźnik PKB, inflacja, bezrobocie, decyzje polityczne, czynniki niezwiązane z finansami i polityką, np. zamachy terrorystyczne i katastrofy naturalne.

Aktualny kurs dolara sprawdzimy na: https://e-kursy-walut.pl/kurs-dolara/

Przyszłość dolara

Ciekawe jest, że na przestrzeni lat, wartość dolara spada. Wartość dolara amerykańskiego w kruszcu to zaledwie 2,07% wartości dolara z 1972 roku. Obecnie na spadek wartości dolara wpływ ma zmniejszanie rezerw walutowych w tej walucie przez Rosję oraz przejście na inne waluty przy rozliczaniu transakcji za ropę naftową przez kilka krajów (m.in. Iran, Chiny, Wenezuela). Amerykańskiego dolara próbują wyprzeć Chiny z juanem oraz Unia Europejska z euro. Powstają także nowe waluty. I choć nie możemy być pewni co przyniesie przyszłość, wydaje się, że dolar wciąż pozostanie królem walut.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here