Kto opłaca notariusza przy zakupie mieszkania

Zakup mieszkania jest ważnym wydarzeniem w życiu, wiąże się on jednak z szeregiem opłat. Każda transakcja kupna i sprzedaży mieszkania, musi być potwierdzona aktem notarialnym, ponieważ wiąże się z przeniesieniem własności i musi być przeprowadzona przez uprawniona do tego osobę – notariusza. W tym dokumencie zawarte będą wszelkie dane dotyczące tej czynności oraz informacje o danym lokalu. Koszty zakupy mieszkania, mogą być spore. Warto wiedzieć jakie opłaty musimy uiścić u notariusza.

Opłaty notarialne przy zakupie nieruchomości

Przed wizytą w kancelarii notarialnej dobrze jest sprawdzić jakie opłaty wymagane są od każdej ze stron transakcji. Przyjęło się, że wszelkie koszty związane z podpisaniem umowy u notariusza, ponosi kupujący mieszkanie.  Nabywca w obowiązku ma zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości mieszkania. Jednakże, warto wspomnieć, iż opłata ta dotyczy mieszkań z rynku wtórnego, przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego, nie ponosimy tego kosztu. Pozostałe opłaty nie muszą być pokrywane wyłącznie przez nowego właściciela. Prawo nie narzuca żadnej ze stron konieczności wyłącznej opłaty taksy notarialnej. Prawo o notariacie nie wskazuje jednoznacznie osoby, która ma dokonać wpłaty i w jakiej wysokości. Ustawodawca wskazuje jednak, że opłaty  powinny być dzielono po równo, choć nie jest to nakazem.

Biorąc pod uwagę koszt taksy notarialnej, warto negocjować warunki jego pokrycia ze sprzedającym. Możliwość podzielenia kosztów notarialnych lub też przeniesienie ich na byłego właściciela, może okazać się dla nabywcy sporą oszczędnością. Taksa notarialna zależna jest od wartości przedmiotu czynności notarialnej i jest ona określona przez przepisy, i np. dla mieszkania o wartości 300 000 zł, wyniesie ona maksymalnie ok. 2500 zł. Kwestię zapłaty tego kosztu warto ustalić jeszcze przed podpisaniem dokumentów, ponieważ informacja ta musi zostać zawarta w akcie.

Pozostałe koszty notarialne

Dodatkowe opłaty, takie jak wpis założenie księgi wieczystej, wpis do nich danych nowego właściciela, wpis hipoteki do rejestru księgi, podatek od wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych, czy też służebności, z reguły ponosi en, w którego interesie czynności te są wykonywane.

Z reguły wymaganych jest kilka odpisów aktu notarialnego, ponieważ należy go dostarczyć do takich instytucji jak np. urząd miasta, urząd skarbowy, spółdzielnia mieszkaniowa, czy sądu wieczysto-księgowego. Koszt odpisu ustala indywidualnie notariusz licząc cenę za każdą stronę dokumentu. Cena za sporządzenie takiego odpisu zaczyna się zazwyczaj od  6 zł wzwyż, oczywiście należy dodać do tego 23% podatku VAT.

Podsumowując, kupujący decydując się na zakup mieszkania, powinien nie tylko brać pod uwagę koszty jej zakupy, ale również wszelkie opłaty związane z ta czynnością. Dodatkowe koszty nabycia nieruchomości to głownie cena za usługi notarialne, więc warto spróbować wynegocjować ze sprzedającym warunki ich pokrycia. Dobrym krokiem jest zapoznanie się z aktami prawnymi (np. „Prawo o notariacie”), które mówią o solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenie notariusza. Warto pamiętać o tym zapisie, gdyż może on być głównym argumentem przy decydujących rozmowach ze sprzedającym.

Więcej informacji znajdziecie na: http://notariuszgdynia.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here