O czym należy wiedzieć przy wycenie nieruchomości?

Wycenę nieruchomości sporządza się m.in. przy udzielaniu kredytu hipotecznego, w przypadku chęci sprzedaży mieszkania czy domu, a także w celach podatkowych, czy w celu ustalenia odszkodowania. Co trzeba wiedzieć o wycenie nieruchomości?

Przepisy prawa

O szczegółowych zasadach wyceny nieruchomości mówi Rozporządzenie Rady Ministrów o wycenie nieruchomości i sporządzaniu operatu szacunkowego. Osobą odpowiednią do wykonania wyceny nieruchomości jest zawsze rzeczoznawca majątkowy, czyli osoba, która uzyskała uprawnienia od Ministra Inwestycji i Rozwoju. Jeśli po czasie okaże się, że sporządzona dla nas wycena wykonana została przez osobę bez uprawnień, możemy domagać się odszkodowania, zaś fałszywemu rzeczoznawcy grozi grzywna do 50 tys. złotych. By uniknąć komplikacji, gdy znajdziemy już rzeczoznawcę, warto sprawdzić, czy figuruje on w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych.

Czego możemy oczekiwać od pracy rzeczoznawcy majątkowego?

Zakres i cenę usługi wyceny określa indywidualna umowa. Zawsze jednak w świetle przepisów prawa klient może od rzeczoznawcy wymagać szczególnej staranności oraz zachowania poufności, która wpisana jest w zakres jego zawodowych obowiązków. Począwszy od roku 2017 (po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami) to minister, w porozumieniu z Radą Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości ustala w drodze obwieszczenia obowiązujące rzeczoznawców standardy zawodowe.

Ustawa wyraźnie stanowi na jakiej podstawie zostaje wyceniona nieruchomość konkretnego typu. Określa, że wycena powinna być poprzedzona analizą rynku nieruchomości i reguluje zasady przeprowadzenia analiz porównawczych. Wycenianie nieruchomości w dużej mierze opiera się na doświadczeniu i wiedzy na temat lokalnego rynku, co inwestor powinien mieć na uwadze, wybierając agencję, czy pośrednika nieruchomości. Wynikiem pracy rzeczoznawcy jest operat szacunkowy, sporządzony w formie pisemnej.

Co musi zawierać operat?

Treść operatu szacunkowego określa dokładnie art. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. I tak w dokumencie muszą znaleźć się przede wszystkim informacje o:

  • celu wyceny nieruchomości,
  • przedmiocie i zakresie wyceny,
  • stanie nieruchomości,
  • rodzaju określanej wartości, wyborze podejścia, metody i techniki szacowania.

Poza tym operat zawiera też informacje na temat: podstaw formalnych wyceny, dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości, przeznaczenia nieruchomości i analizy rynku. W operacie znajdziemy też informacje o obliczeniach wartości nieruchomości oraz uzasadnienie tychże obliczeń. Zasadniczo operat szacunkowy ważny jest przez 12 miesięcy od daty jego sporządzenia i może być wykorzystywany tylko do celów, dla których został sporządzony.

Wśród agencji i pośredników nieruchomości zawsze szukajmy tych wąsko wyspecjalizowanych, znających lokalny rynek – takich jak almarpremium.pl, która specjalizuje się w kompleksowym doradztwie dotyczącym nieruchomości premium. Wynik pracy rzeczoznawcy majątkowego ma bowiem istotny wpływ na decyzję o inwestycji w zakup nieruchomości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here