Polskie prawo wymaga, aby pracodawca zapewniał swoim pracownikom odzież i obuwie ochronne w przypadku, gdy wymaga tego miejsce albo specyfika pracy. Dokładniej o warunkach spełnienia tego obowiązku mówi…

Odzież robocza – obowiązki pracodawcy

Polskie prawo wymaga, aby pracodawca zapewniał swoim pracownikom odzież i obuwie ochronne w przypadku, gdy wymaga tego miejsce albo specyfika pracy. Dokładniej o warunkach spełnienia tego obowiązku mówi artykuł 2377 Kodeksu prawa pracy.

Ubranie pracownika – kiedy zapewnia je pracodawca?

Jeśli ubranie własne pracownika może zostać zniszczone lub zabrudzone w miejscu pracy albo gdy ze względów sanitarnych, technologicznych lub bezpieczeństwa musi on mieć odzież inną niż własna, to pracodawca ma obowiązek zapewnić mu odpowiednie ubranie i obuwie zgodne z wymaganiami stawianymi przez Polską Normę. Jeśli pracownicy zgodzą się na użytkowanie własnej odzieży w miejscu pracy to pracodawca może wprowadzić taki standard, jednak odzież musi być dopasowana do wymogów bezpiecznej i higienicznej pracy. Pracownicy noszący własną odzież roboczą otrzymują od pracodawcy sumę, która stanowi równowartość aktualnej ceny tych ubrań. Jednak pracownik nie może nosić odzieży własnej, gdy obsługuje maszyny lub inne urządzenia techniczne w sposób bezpośredni. Taki sam zakaz obowiązuje pracowników, których odzież ulega znacznemu zabrudzeniu, a nawet skażeniu w wyniku obecności ze środków chemicznych, promieniotwórczych lub biologicznie zakaźnych.

Obowiązek dbania o stan odzieży

Pracodawca jest właścicielem odzieży i obuwia, jakie wydaje pracownikom. Na pracodawcy spoczywa również spoczywa obowiązek dbania o to, by były one czyste i spełniały swoją ochronną rolę. Oznacza to pranie, naprawę, konserwację, odpylanie oraz odkażanie wydawanej pracownikowi odzieży, a także obuwia. Gdy pracodawca nie ma możliwości zadbania o pranie roboczej odzieży to zadanie może przejść na pracownika, zakładając, że pracodawca będzie mu wypłacał odpowiedni ekwiwalent tytułem kosztów związanych z dbaniem o odzież. Taka możliwość jest jednak całkowicie wykluczona, jeśli ubranie robocze miało kontakt ze środkiem chemicznym, promieniotwórczym lub biologicznie zakaźnym.

Jaka powinna być odzież robocza?

Pracodawca przydziela pracownikowi odzież w sposób nieodpłatny. Niezgodna z prawem byłaby sytuacja, w której to pracownik miałby zapłacić za przydzieloną mu odzież. W karcie ewidencyjnej pracownika powinien pojawić się zapis o przydziale odzieży. Pracodawca powinien dostarczyć odpowiednią odzież jeszcze zanim pracownik rozpocznie pracę. Odzież musi być zgodna ze standardami wyznaczanymi przez Polską Normę. Należy dopasować ją również zgodnie z charakterem i warunkami pracy, a także cechami fizycznymi pracownika. Prawo pracy wyraźnie mówi o zindywidualizowanej odzieży roboczej – chodzi tu o to, by każda zatrudniana osoba otrzymała ubranie jak najlepiej dopasowane do jej wzrostu oraz wagi. Warto wiedzieć, że wybór i przydział odzieży oraz obuwia powinny odbywać się po uprzedniej konsultacji z pracownikami albo ich przedstawicielami np. związkiem zawodowym. Do tego, w regulaminie pracy lub innych przepisach stosowanych wewnątrz zakładu, powinny zostać umieszczone odpowiednie regulacje dotyczące odzieży roboczej.

Odzież robocza – ilość i czas użytkowania

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia odzieży roboczej, jednak nie podają zaleceń co do jej ilości, rodzaju, a także okresu użytkowania. Niegdyś takie normy były zawarte w uchwale wydanej przez Radę Ministrów, dzisiaj natomiast te ustalenia zależą od pracodawcy i są zamieszczane w prawie stosowanym wewnątrz zakładu. Wytyczne odnośnie czasu, przez jaki dana odzież może być stosowana, powinny być dopasowane do jakości jej materiału oraz wykonania, a także specyfiki danego miejsca pracy – technologii, sposobu obsługi maszyn itd.

Gdy pracownik odchodzi

Pracownik kończący pracę dla danego zakładu oddaje odzież roboczą. Jeżeli jej stan jest dobry na tyle, że można z niej dalej korzystać, pracodawca może przydzielić odzież innemu pracownikowi. Jest jednak kilka warunków: po pierwsze, musi być to odzież czysta, dokładnie wyprana a w przypadku bielizny lub obuwia – zdezynfekowana. Po drugie, odzież powinna pasować do wzrostu i sylwetki danego pracownika. Po trzecie zaś, przewidziany okres użytkowania danego ubrania musi być dalej ważny.

Porady udzielił sklep bhpsklep24.pl Obuwie robocze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here