Stłuczki i kolizje drogowe to powszechne zdarzenia, które nikogo nie powinny dziwić. Mimo wszystko każda kolizja wiąże się z pewną dozą stresu – nie tylko ze względu na uszkodzenie pojazdu, ale również z uwagi na formalności związane z ustaleniem sprawcy kolizji. Co zrobić, gdy jesteśmy uczestnikami kolizji samochodowej i jak powinno brzmieć oświadczenie sprawcy kolizji?

Kolizja, wypadek, stłuczka, kraksa?

Rodzaje zdarzeń na drodze dzielą się ze względu na swój rozmiar i skutki. Kolizja samochodowa to sytuacja, w której podczas ruchu pojazdów dochodzi do nieprawidłowości, jednak ich skutkiem są wyłącznie szkody materialne. Kolizja to zdarzenie, które nie prowadzi do uszczerbku na zdrowiu – nie ma żadnych rannych ani tym bardziej ofiar. Ponadto kolizja jako sytuacja komunikacyjna nie wymaga interwencji policji. Uczestnicy kolizji mają pełne prawo do samodzielnego ustalenia przebiegu zdarzeń i uzgodnienia, kto zawinił.

Kiedy do kolizji wezwać policję?

Pomoc policji może okazać się niezbędna w przypadku, gdy uczestnicy kolizji nie mogą dojść do porozumienia w zakresie ustalenia winy jednego z nich. Wówczas funkcjonariusze dokonają oględzin miejsca zdarzenia, wysłuchają relacji uczestników i świadków i wskażą sprawcę kolizji. Policję należy wezwać także wówczas, gdy podejrzewamy, że sprawca kolizji znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także wtedy, gdy dokumenty sprawcy wyglądają podejrzanie.

Kto zawinił?

Bardzo często dochodzi do kolizji, w których trudno jednoznacznie wskazać osobę w pełni odpowiedzialną za całe zajście. Na szczęście równie często sprawca kolizji drogowej jest ewidentny i nie trzeba szukać żadnych dowodów na potwierdzenie jego winy. Mimo wszystko, samo wskazanie sprawcy kolizji jest niewystarczające. Uczestnicy kolizji, gdy już dojdą do porozumienia, powinni sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji, w którym winny przyznaje się do winy i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy auta.

Kolizja – jak postępować?

Każda stłuczka czy kolizja to sytuacja nieprzyjemna i stresogenna. Warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach postępowanie w razie kolizji. Przede wszystkim należy zachować spokój i opanowanie – nie pomoże ani płacz, ani krzyki. Najlepiej podejść do całej sprawy racjonalnie i na chłodno. Kolejny etap to zapewnienie bezpieczeństwa sobie i pozostałym użytkownikom ruchu drogowego – należy odpowiednio oznakować samochód poprzez włączenie świateł awaryjnych i rozstawienie trójkątów ostrzegawczych. W dalszej kolejności dobrze jest wykonać dokumentację fotograficzną uszkodzonego pojazdu i miejsc zdarzenia, a także zapisać numery rejestracyjne auta sprawcy. Dopiero wtedy uszkodzone samochody możemy zepchnąć lub przeparkować tak, żeby nie przeszkadzały w ruchu drogowym innym kierowcom. Wypełniwszy wszystkie te procedury należy podjąć próbę uzgodnienia wersji zdarzeń z drugim uczestnikiem kolizji. Jeśli sprawca od razu przyzna się do winy, można przejść do wypełnienia formalności. Dobrze jest wypełnić oświadczenie sprawcy kolizji. Tego typu pismo nie jest jednak dostatecznym dowodem winy a firma ubezpieczeniowa może poprosić o przedstawienie wersji zdarzeń lub złożenie wyjaśnień uzupełniających.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here