Bezpieczeństwo energetyczne jest nie tylko ważne z punktu widzenia przeciętnego obywatela, który musi korzystać z lodówki, pralki, komputera, sprzętu medycznego i produkcyjnego. Bezpieczeństwo energetyczne to jeden z najważniejszych działów polityki państwowej – wręcz jej filar. Nie ma gospodarki bez produkcji i wydobycia surowców. Większość urządzeń przydatnych w zakładach produkcyjnych i gospodarstwach rolnych jest zasilanych prądem. Wspólną politykę energetyczną ma Unia Europejska. Unijne regulacje precyzują zasady korzystania z energii. Politycy starają się zreformować ten dział – chcą zwiększyć liczbę pozyskanej energii przy maksymalnej ochronie zasobów i środowiska. Dlatego promowane są odnawialne źródła energii, które nie ulegają wyczerpaniu jak złoża surowców energetycznych typu: węgiel, ropa, gaz. Zdaniem polityków odnawialne źródła energii mogą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i choćby dlatego ich udział w produkcji energii musi być stopniowo zwiększany. Złoża węgla i ropy naftowej kiedyś wyczerpią się, co będzie dramatem na skalę światową. Poza tym wydobywanie węgla jest niebezpieczne dla życia ludzkiego oraz nieefektywne ekonomicznie. W Polsce kopalnie upadają i tworzy się dramatyczna sytuacja dla takiego regionu- wzrasta bezrobocie, upadają firmy współpracujące z kopalnią. W dzisiejszych czasach opracowuje się techniki, które pozwolą wytwarzanie energii z wykorzystaniem jej naturalnych źródeł: energia słoneczna, wiatrowa, czy energia z wód geotermalnych.

http://www.challengegroup.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here