Bardzo często słyszy się o pijanych sprawcach wypadków i kolizji. Firmy ubezpieczeniowe są w takich przypadkach bezwzględne – nietrzeźwy sprawca nie dostanie żadnych pieniędzy z ubezpieczenia AC, a ponadto jest zobowiązany do pokrycia kosztów odszkodowania wypłaconych przez ubezpieczyciela ofiarom wypadku. Jak rzecz przedstawia się, gdy pijany jest poszkodowany: czy dostanie odszkodowanie OC?

Alkohol to nie grzech… Czy aby na pewno?

Polisa OC nie przekreśla uczestników wypadków tylko dlatego, że w momencie zdarzenia znajdowali się pod wpływem alkoholu – o ile fakt nietrzeźwości nie dotyczy sprawcy! Niemniej jednak firmy udział alkoholu może wpłynąć na wysokość odszkodowania. Dlaczego i w jakim stopniu?

Poszkodowany jest współwinny

Nierzadko zdarza się, że ofiary wypadku są w pewnym stopniu współodpowiedzialne za całe wydarzenie. Podstawą dla firmy ubezpieczeniowej będzie ustalenie, czy stan upojenia alkoholowego poszkodowanego nie był bezpośrednią przyczyną zajścia, a także uzgodnienie, czy nietrzeźwość nie przyczyniła się do znacznego powiększenia skutków i szkód. Na podstawie wywiadu i analizy dokumentacji powypadkowej ubezpieczyciel oblicza procentową współodpowiedzialność poszkodowanego w wypadku. Procent ten jest następnie odliczany od pierwotnej kwoty należnego odszkodowania. Jeśli więc towarzystwo ubezpieczeniowe wyceni szkodę na 1000 zł, a współwinę ofiary ustali na poziomie 25%, to rachunek jest prosty – finalnie poszkodowany otrzyma odszkodowanie w wysokości 750 zł. Oczywiście poszkodowany ma pełne prawo nie zgodzić się z taką decyzją firmy ubezpieczeniowej i złożyć reklamację, żądając szczegółowego wyjaśnienia lub ponownego rozpatrzenia sprawy. Przykładem dużej odpowiedzialności za wypadek drogowy jest sytuacja, gdy do zdarzenia dojdzie na skutek wtargnięcia na jezdnię pijanego pieszego. Jeśli na dodatek osoba ta nie jest wyposażona w elementy odblaskowe, jego wina może osiągać nawet 70% (porównaj: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18.10.2012 r.).

Indywidualne podejście

Oceniając współudział poszkodowanego w wypadku, firma ubezpieczeniowa uwzględnia wszystkie dostępne fakty i szczegółowo zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie, jednak analizie poddawane są te same elementy. Istotne jest to, w jakim miejscu doszło do wypadku: czy była to autostrada, na której niedozwolony jest ruch pieszych, ruchliwa ulica pozbawiona przejścia dla pieszych, czy może droga znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. W tym ostatnim przypadku kierowca powinien być szczególnie wyczulony na ruch pieszych, zwłaszcza dzieci. Natomiast w przypadku autostrady, kierowca ma prawo nie spodziewać się pieszego, toteż trudniej i znacznie wolniej zareaguje, gdy ktoś nagle wkroczy na jezdnię. Ponadto ważne jest także zachowanie kierowcy podczas całego zajścia, szczególnie prędkość, z jaką poruszał się prowadzony przez niego pojazd oraz fakt, czy podjął działania mające na celu udzielenie pomocy poszkodowanym.

Gdy ofiarą wypadku jest nietrzeźwy kierowca

Kierowanie pojazdów pod wpływem alkoholu jest poważnym przestępstwem oraz bezpośrednim zagrożeniem dla innych. Jednak w sytuacji, gdy pijany kierowca bierze udział w wypadku, ale nie jest jego sprawcą, traktowany jest jak poszkodowany i nabywa prawo do częściowego odszkodowania z OC. Równocześnie jednak takiej osobie wymierzona zostanie zasłużona kara zgodna z przepisami Kodeksu Karnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here