Pit 37 – kto powinien go wypełnić

Już czas na rozliczenie pit 37. W poniższym artykule znajdziesz informacje m.in.:

 • czym jest pit 37,
 • kto powinien go rozliczyć,
 • rozlicz pit 37 online,
 • jak wypełnić pit,
 • co można odliczyć w picie.

Słowem, jeżeli poszukujecie informacji w pigułce o pit 37, czytajcie dalej.

Kto powinien złożyć pit 37 za rok 2019?

Dokument PITu-37 to zeznanie podatników w formie pisemnej za dany rok. Dotyczy osób, którzy pracowali na umowie o pracę, umowach cywilno-prawnych (umowa zlecenie lub umowa o dzieło) i uzyskali z tego tytułu wynagrodzenie. Dotyczy również osób, które pobierały w danym roku emeryturę lub rentę.

Dodatkowo osoby miały otrzymywać pieniądze z racji:

 • świadczenia przedemerytalnego,
 • przynależności do ugrupowania rolniczej spółdzielni produkcyjnej albo innych spółdzielni, które poświęcają się produkcji rolnej,
 • uzyskanej dotacji finansowej z ubezpieczenia społecznego,
 • dochodu stypendialnego,
 • dochodu związanej z prawami autorskimi oraz innymi prawami majątkowymi,
 • świadczeń wypranych z Funduszu Pracy czy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności uzyskanej z pracy przysługującej aresztowanym oraz tym, którzy odbywają karę więzienną,
 • dochodu z umowy akwizycyjnej.

PIT 37 jest najczęściej składanym przez Polaków dokumentem podatkowym. Wg Ministerstwa Finansów w 2018 roku zostało złożonych ponad 11 milionów takich dokumentów. Co ważne PIT 37 prócz stacjonarnie można złożyć również online.

Deklaracja pit 37 za rok 2019 jak wygląda

Podstawą do wypełnienia PIT 37 jest posiadanie zeznań podatkowych od wszystkich pracodawców w formie pisemnej czyli PIT 11. Zakazuje się korzystania z druków z poprzednich lat. Aby rozliczyć pit przez internet, warto skorzystać ze specjalnej aplikacji o nazwie Program PIT PRO 2019/2020. Dzięki temu możemy wystrzec się przed:

 • brakiem podpisu podatnika na druku PIT,
 • błędnym wpisaniu numerów identyfikatorów podatkowych (czyli PESEL lub NIP),
 • niedołączeniu załączników (PIT/O lub PIT/D) do zeznania PIT 37, skutkiem tego może być pozbawienie podatnika prawa do odliczenia ulg podatkowych,
 • pomyłkami w rachunkach,
 • wypełnianiu zeznania rocznego na starym, nieaktualnym PIT 37. Każdego roku występuje bowiem aktualizacja.

Dlaczego warto skorzystać z programu do rozliczeń pit online?

Kiedy decydujemy się na rozliczenie przez internet za pomocą programu, po wprowadzeniu przez nas danych, samoistnie obliczany jest należny podatek. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wpisanie danych osobowych oraz przepisanie informacji z formularza PIT 11. Program PIT Pro 2019/2020 jest w 100% bezpłatny. Dzięki niemu podatnik ma pewność i zyskaj pewność, iż rozliczenie przez internet zostanie przekazane do właściwego Urzędu Skarbowego. Po prawidłowym uzupełnieniu formularza i dokonaniu wysyłki, podatnik dostaje Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) w wersji elektronicznej. To jedyny akceptowalny dowód na to, że druk PIT został dostarczony do Urzędu Skarbowego. Co ważne UPO powinno zostać przechowane przez podatnika na okres 5 lat od daty złożenia zeznania.

Jak wypełnić pit 37 za rok 2019

W internecie można znaleźć wiele instrukcji, jak szybko wypełnić pit. To o czym trzeba koniecznie pamiętać, że data jego złożenia nie może przekraczać 30 kwietnia 2020 roku. W innym przypadku może zostać na podatnika nałożona kara z tytułu opóźnienia w złożeniu zeznania podatkowego. PIT 37 może być rozliczany indywidualnie lub ze współmałżonkiem. Występuje również możliwość dla osób samotnie wychowujących dziecko.

Pit 37 – co możesz odliczyć?

Podczas wypełniania pit istnieje kilka kluczowych odliczeń i ulg dla podatnika. Wśród nich te, które wymagają załącznika. Należą do nich ulga budowlana oznaczana jako PIT/D oraz ulgi m.in. rehabilitacyjne, na dziecko na internet, czyli PIT/O. Szczególnie ważny może okazać się ten drugi załącznik. Uwzględnia on bowiem ulgę:

 • dla rodzica samotnie wychowującego dziecko – prawo dotyczy rodzica lub opiekuna prawnego, samotnie wychowującego dziecko, ale również osobę, którego współmałżonka pozbawiono praw rodzicielskich lub odbywa wyrok w więzieniu;
 • dla osób korzystających z rehabilitacji oraz tych, którzy mieli wydatki na przedmioty ułatwiające im funkcje życiowe;
 • z racji opłat za internet – jest możliwy wyłącznie dla osób przez dwa kolejne po sobie lata podatkowe. Ulga może dotyczyć również osób, które korzystają z sieci bezprzewodowej;
 • ulga na dzieci – posiadają ją wyłącznie osoby, które mają niepełnoletnie dziecko oraz w przypadku, gdy dziecku przypada renta socjalna lub zasiłek pielęgnacyjny. Ulga może dotyczyć również rodziców/prawnych opiekunów dzieci do 25 lat, które wciąż się uczą;
 • z racji przekazania darowizn – darowizną określa się każdy rodzaj przekazania pieniędzy na cele publiczne i społeczne oraz darowizny na cele kultu religijnego, jak również honorowe oddanie krwi. Honorowi krwiodawcy mogą starać się o ulgę, ale warunkiem jest doniesienie odpowiedniego zaświadczenia z PCK zawierającego informację o ilości oddanej krwi.

Jakie są wasze najczęstsze trudności podczas wypełniania sprawozdań podatkowych?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here