Podpis elektroniczny do podpisywania umów online

Dzisiejsze czasy można określić jako rewolucyjne, przede wszystkim ze względu na szybki postęp technologiczny, którego skutki można odczuć w każdej sferze życia. Również tej społeczno-prawnej. Internet oferuje użytkownikom coraz to nowsze możliwości. Nie dziwi zatem fakt, że czynności prawne dokonywane są coraz częściej właśnie za pomocą drogi elektronicznej. Taką możliwość stwarza podpis elektroniczny.

W potocznym rozumieniu, podpis elektroniczny można zdefiniować jako elektronicznie zaszyfrowaną informację, umieszczoną w wiadomości lub dokumencie przesłanym za pomocą sieci internetowej, która zastępuje ręczny podpis.

Pod względem prawnym, kwestię podpisu elektronicznego reguluje w Polsce:

  • ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
  • rozporządzenie UE nr 910/2014 z 23.7.2014 r.

Ten ostatni akt prawny, stanowiąc oś regulacji, pomocny jest przy interpretacji i ewentualnych lukach w krajowym porządku prawnym.

Polski ustawodawca nie zdefiniował pojęcia podpisu elektronicznego, uczyniono to jednak w rozporządzeniu UE, zgodnie z którym pod pojęciem tym należy rozumieć „dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis”.

Warto zaznaczyć, że podpis elektroniczny nie wymaga żadnych zabezpieczeń, czytników czy kart – niczego, z czym wiązałyby się dodatkowe koszty.

Taki podpis należy traktować w rozumieniu potocznym jako „podstawowy”/„zwykły” rodzaj podpisu elektronicznego. Jako, że cytowana definicja jest bardzo szeroka, za taki podpis można uznać chociażby imię i nazwisko, którym jest podpisany mail przez osobę, która ten mail wysyła.

Podpisu elektronicznego nie należy mylić z jego szczególnym rodzajem – kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Warto wiedzieć, że rodzaj ten określany był za czasów ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (obecnie już uchylonej) jako bezpieczny podpis elektroniczny.

Ze względu na fakt, że podpis ten ma szczególną moc prawną do swej skuteczności potrzebuje potwierdzenia w postaci certyfikatu wystawionego przez odpowiedniego dostawcę usług zaufania. Podpisanie pisma/dokumentu kwalifikowanym podpisem elektroniczny swą skutecznością dorównuje bowiem własnoręcznie złożonemu podpisowi. Możliwość skorzystania z takiego podpisu umożliwi zawarcie niemalże każdej umowy, dla której prawo wymaga formy pisemnej. Uzyskanie certyfikatu nadającego kwalifikowany charakter podpisowi elektronicznemu wiąże się jednakże z rocznymi opłatami (co najmniej kilkaset złotych) oraz procedurą weryfikacji danych personalnych.

Jeśli chcesz do minimum ograniczyć biurokrację i zaoszczędzić mnóstwo czasu, warto skorzystać z profesjonalnych platform, które ułatwią proces podpisywania umów. Umownik (www.umownik.pl) sprawdzi się w tym celu znakomicie. To narzędzie online do zawierania umów przez internet, które kompleksowo zadba o wszystkie aspekty: generowanie treści umowy, negocjowanie ich postanowień, weryfikację tożsamości strony umowy oraz potwierdzenie jej zawarcia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here