Praktyki za granicą

Jesteś studentem i zastanawiasz się, jak połączyć studiowanie z pasją podróżowania i odkrywania nowych miejsc i kultur? Studiowanie, dorywcza praca, próby nadania kształtu przyszłej karierze są bardzo czasochłonne. Gdzie w tym wszystkim miejsce dla poznawania świata i ludzi? Najprostszym sposobem jest skorzystanie z programów, które oferują połączenie tych wszystkich aktywności. Takim programem jest Erasmus plus praktyki. Program ten jest organizowany w ramach działania Komisji Europejskiej. W ramach tego programu można zrealizować praktyki studenckie w zagranicznych przedsiębiorstwach, firmach, organizacjach non-profit, placówkach naukowo-badawczych oraz innych instytucjach, które profilem odpowiadają profilowi studiów. Wybór miejsc jest prawie nieograniczony: bowiem nie można odbywać praktyk w instytucjach unijnych, placówkach dyplomatycznych oraz tych, które są odpowiedzialne za zarządzanie programami unijnymi. Wyjazd na praktyki zagraniczne daje szansę na zdobycie ważnego doświadczenia zawodowego, rozwinięcia kompetencji językowych i międzykulturowych. Uczestnicy programu otrzymują comiesięczne stypendium. Wysokość wypłacanego stypendium jest zależna od wybranego kraju praktyk.
Wymagania wobec kandydatów oraz zasady rekrutacji są zróżnicowane w obrębie uczelni oraz kierunku studenta. Podstawowym kryterium, wspólnym dla wszystkich kandydatów, bez względu na uczelnię, jest znajomość języka kraju, w którym odbywać się ma praktyka lub języka, którego wymaga instytucja, w której odbywa się praktyka. Czasem wystarczy znajomość języka angielskiego.
Minimalny okres trwania praktyk to dwa miesiące, a maksymalny to dwanaście. Każdy ma prawo do samodzielnego wyboru kraju praktyk, spośród wymienionych: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Liechtenstein, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja. Czasem oferty krajów przyjmujących na praktyki delikatnie się od siebie różnią, w zależności od uczelni, z której wyjeżdża student. Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularzy rekrutacyjnych i zgromadzenie potrzebnej dokumentacji. Jeśli zakwalifikujemy się do programu na naszej uczelni, to następnym krokiem jest znalezienie pracodawcy i ustalenie z nim szczegółów warunków obywania praktyk i szczegółów umowy. Następnym etapem jest zgromadzenie dokumentacji, w porozumieniu z pracodawcą i złożenie jej na uczelni. Proces jest wieloetapowy i czasochłonny. Wyjazd na zagraniczne praktyki to doskonała okazja do połączenia rozwoju zawodowego, studiów oraz podróżowania. To bardzo rozwijające doświadczenie, stwarzające możliwość poznania innej kultury i sprawdzenia swoich kompetencji międzykulturowych. Wakacje w danym kraju, a studiowanie, czy praktyka znacznie się od siebie różnią. Dopiero dłuższy pobyt stwarza możliwość zanurzenia się w obcej kulturze i języku. Dodatkowym atutem jest wartość praktyk zagranicznych podczas szukania pracy po ukończeniu studiów.

http://www.sebby.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here