Prosto i wyraźnie o CFD

CFD to skrót od Contract for Difference (Kontrakt na Różnice) i jest to kontrakt pomiędzy dwoma stronami — kupującym i sprzedającym. Istota kontraktu polega na tym, że dodatnią różnicę pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia danego instrumentu finansowego sprzedający wypłaca kupującemu, a ujemną różnicę kupujący wypłaca sprzedającemu. Umowa określa również czas, w którym różnica ta jest ustalana.

Istota CFD

Brytyjscy brokerzy wymyślili CFD, ponieważ postanowili zainteresować swoich klientów handlem akcjami bez płacenia specjalnego podatku. Formalnie, realizacja transakcji CFD nie była transakcją z udziałem akcji i nie podlegała opodatkowaniu. Wtedy CFD stał się idealnym instrumentem dla tych, którzy nie mieli możliwości wejścia na rynek, na przykład z powodu niewystarczających środków. Dowiedzieć się więcej na temat CFD można odwiedzając naszą stronę internetową.

Zalety CFD

Po bardziej szczegółowym zbadaniu CFD można dostrzeć wiele pozytywnych stron tego instrumentu. Okazuje się, że w niektórych przypadkach, korzystanie z kontraktów CFD jest bardziej opłacalne i wygodne niż handel samym aktywem bazowym. Jakie są zalety CFD?

Mały kapitał

Główną zaletą CFD jest niższy wymóg kapitałowy. Osiąga się to dzięki temu, że nie trzeba płacić podatków i prowizji, być wpisanym do rejestru akcjonariuszy i innych opłat, które są płacone za obrót akcjami. Ponadto, handel CFD pozwala na wykorzystanie dźwigni finansowej. Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej może znacznie zwiększyć kapitał początkowy, jednak wiąże się on z dużym ryzykiem.

Hedging

Istnieje wiele instrumentów finansowych, których ruchy są silnie skorelowane. Ta właściwość jest aktywnie wykorzystywana w hedgingu. Ze względu na to, że kontrakty CFD są zawierane zarówno na kupno jak i na sprzedaż, mogą być one wykorzystywane do zabezpieczania. Często traderzy używają blokad i zabezpieczeń tylko po to, aby chronić swój depozyt w przypadku błędnej prognozy rynkowej. Jednak hedging może być wykorzystywany do osiągania zysków. Jeśli ruchy dwóch instrumentów finansowych są bardzo podobne, możliwe jest otwarcie długiej pozycji dla jednego instrumentu i krótkiej dla drugiego. Zysk zostanie osiągnięty przez różnicę w ruchach tych instrumentów lub przez dodatni swap. Na przykład,  pary walutowe EUR/USD i USD/CHF są silnie skorelowane. Jeśli jednocześnie otworzyć pozycję kupna na tych dwóch instrumentach, prawdopodobieństwo utraty części depozytu jest bardzo niskie, ponieważ te pary są od siebie zależne, a ruch EUR/USD spowoduje spadek USD/CHF. Zysk będzie wynikał z faktu, że „spread” jednej z tych par jest większy.

Wygoda

Jesteśmy zadowoleni z faktu, że większość centrów dealerskich, oferujących handel CFD, pozwala na pracę z tymi kontraktami w tym samym terminalu, który jest używany na rynku Forex. Jest to bardzo wygodne, ponieważ nauka nowego programu to strata czasu, natomiast praca na znanej platformie jest przyjemniejsza i bardziej produktywna. Ponadto, szeroki zakres rynków dostępnych dla handlu CFD pozwala na handel walutami i różnymi akcjami.

Źródła: https://www.independentinvestor.com/cfd/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here