Biorąc ślub, niezależnie od tego czy cywilny, kościelny czy konkordatowy, nikt nie przypuszcza, że po pewnym czasie stanie w sądzie, żeby się rozwieść. Niewątpliwie, rozwód to nieprzyjemne doświadczenie, które rozwodząca się para chciałaby mieć jak najszybciej za sobą. Jakie rodzaje rozwodów dopuszcza polskie prawo i jakie są ich konsekwencje?

Rodzaje rozwodów

Co do zasady, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy zakłada, że każde małżeństwo może zostać rozwiązane przez rozwód, a sąd określa, który z małżonków zawinił rozpadowi pożycia. Tak więc rozwód z orzeczeniem o winie jest podstawową formą rozwodu, określoną przez prawo.

Drugim rodzajem jest rozwód bez orzekania o winie. Sąd może odstąpić od wydania orzeczenia o winie jednego lub obojga małżonków, jednak wcześniej małżonkowie Ci powinni złożyć do sądu wniosek o odstąpienie od wydania takiego orzeczenia. Jest to zdecydowanie szybsza forma rozwodu, jednak pociąga za sobą określone konsekwencje prawne, o których małżonkowie czasami zapominają.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Wydanie sądowego orzeczenia o wyłącznej winie jednego z małżonków umożliwia podjęcie kilku działań, które niemożliwe są w przypadku braku takiego orzeczenia. Przede wszystkim, małżonek, który nie został obarczony winą rozpadu pożycia i po rozwodzie pozostaje w niedostatku, może wystąpić o ustanowienie alimentów na swoją rzecz od byłego małżonka. Strona, która została uznana za niewinną, może otrzymać od strony winnej świadczenie również wtedy, kiedy rozwód powoduje znaczne pogorszenie sytuacji materialnej, które nie jest jeszcze niedostatkiem.

Wydanie orzeczenia o winie jednego lub obojga małżonków wymaga uczestnictwa w sprawie świadków, których zeznania pomogą ustalić kto jest winny rozpadu pożycia małżeńskiego.

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jest szybszą i mniej stresującą formą formalnego zakończenia małżeństwa. Powoduje on jednak brak możliwości ubiegania się o alimenty od byłego małżonka. W przypadku tego rodzaju rozwodu, orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa najczęściej zostaje wydane po jednej, krótkiej rozprawie, bez udziału świadków.

Podobieństwa

Orzeczenie o winie lub jego brak ma wpływ na stosunki prawno-finansowe między byłymi małżonkami. Jednak obie formy zakończenia związku małżeńskiego pozostają obojętne dla późniejszego podziału majątku lub ustalenia władzy rodzicielskiej nad dziećmi.

Przed wyborem właściwej formy rozwodu warto skorzystać z pomocy specjalisty w zakresie prawa. Dostępne w internecie darmowe porady prawne pomogą rozwiać wątpliwości i dokonać najlepszej decyzji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here