W tym artykule chciałbym w skrócie przedstawić Ci odpowiedź na podstawowe kwestie dotyczące rozwodu, takie jak przesłanki otrzymania rozwodu, gdzie złożyć pozew o rozwód, czy też jakie są koszty rozwodu.

Aby otrzymać rozwód, musi nastąpić jedna przesłanka pozytywna i trzy negatywne. Przesłanka pozytywna to trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Natomiast przesłanki negatywne, czyli takie które nie mogą wystąpić aby otrzymać rozwód to: żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego, sprzeczność rozwodu z dobrem małoletnich dzieci oraz sprzeczność z zasadami współżycia społecznego.

Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego występuje w sytuacji, w której nie widać już perspektyw na wznowienie pożycia oraz zostały zerwane najważniejsze więzi między małżonkami. W orzecznictwie prawa polskiego, za główne więzi łączące małżonków, uważa się więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. W skrócie więź duchową można określić jako miłość duchową, więź fizyczna wyraża się poprzez współżycie seksualne(ale również inne gesty, takie jak ogólne zainteresowanie partnerem), natomiast więź gospodarcza, to prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego. Sąd badając, czy została spełniona przesłanka pozytywna zapewne będzie sprawdzał i pytał małżonków o powyższe więzi.

Negatywna przesłanka niemożności stwierdzenia rozwodu w postaci żądania małżonka wyłącznie winnego, ma zastosowanie w sytuacji, kiedy małżonkowie nie złożą wspólnego wniosku o nieorzekanie o winie. Co do zasady w wyroku Sąd stwierdza czy małżonkowie są winni rozpadu małżeństwa. Przesłanka sprzeczności z zasadami współżycie społecznego odnosi się do niespisanych zasad, które są społecznie akceptowalne. Z całą pewnością naruszeniem takiej zasady będzie chęć wzięcia rozwodu, z powodu choroby drugiego z małżonków.

W celu otrzymania rozwodu należy sporządzić pozew o rozwód i wnieść go do właściwego Sądu. Takim Sądem będzie Sąd Okręgowy właściwy dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania lub pobytu, jeżeli chociaż jedno z nich w dalszym ciągu tam zamieszkuje lub przebywa. Jeśli nie ma podstaw do ustalenia właściwości na tej podstawie, to właściwym jest Sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a jeśli w dalszym ciągu nie da się tego ustalić, to właściwy będzie Sąd miejsca zamieszkania powoda.

Istotną kwestią jest opłata od pozwu. Wynosi ona 600 zł. Opłatę tę należy wnieść na konto właściwego Sądu lub w kasie Sądu. Jeśli stan twojego majątku nie pozwala na uiszczenie takiej opłaty, pamiętaj, że możesz wnieść o zwolnienie od opłacenia kosztów sądowych. Musisz jednakże złożyć taki wniosek i wypełnić oświadczenie dotyczące twojego stanu majątkowego.

Ile trwa sprawa o rozwód?

Nie sposób tego określi ze względu na nieszablonowość spraw o rozwód, jak również różne obłożenie spraw w Sądach. Z całą pewnością, jeśli chcecie wyroku bez orzekania o winie, nie macie wspólnych dzieci, i jesteście zgodni co do podziału majątku wspólnego, to rozwód nastąpi bardzo szybko. W każdej sytuacji najbezpieczniej jest jednak skontaktować się z radcą prawnym, który jako specjalista w kwestiach prawnych, będzie potrafił ocenić dana sytuację.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here