Studia MBA Leadership w Wyższej Szkole Bankowej

Studia MBA pomagają w usystematyzowaniu wiedzy, jej poszerzeniu, zdobyciu cennego know-how czy stworzeniu własnej sieci kontaktów biznesowych. W ramach programu MBA Leadership w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, uczestnicy osiągają jeszcze więcej korzyści. Mają nie tylko okazję rozwijać swoje miękkie kompetencje menedżerskie, ale również doskonalić biznesowy język angielski i wziąć udział w indywidualnych sesjach coachingowych.

Program stworzony we współpracy z partnerami biznesowymi

Program MBA Leadership w WSB w Gdańsku wyróżnia to, że został stworzony we współpracy z partnerami biznesowymi – amerykańskim Peregrine Leadership Institute oraz firmą Deloitte. Warto przy tym podkreślić, że partnerzy mają realny wpływ na kształt programu, dzięki czemu jest on jeszcze lepiej dostosowany do potrzeb uczestników.

Rozwój umiejętności przywódczych i doskonalenie angielskiego biznesowego

W ramach programu Leadership w WSB w Gdańsku duży nacisk położono na rozwój miękkich kompetencji menedżerskich – kluczowych w codziennej pracy. Program ukierunkowany jest zwłaszcza na rozwój umiejętności przywódczych – menedżer powinien być liderem, który wspiera zespół i ma jego pełne zaufanie.

WSB wykorzystuje interaktywne metody nauczania. Uczestnicy biorą udział w warsztatach, analizują biznesowe case studies, czy prowadzą dyskusje w ramach dyskusji panelowych. Dzięki temu nie tylko poszerzają swoją wiedzę, ale przede wszystkim – zdobywają cenne know-how. Podczas zajęć uczestnicy dzielą się swoim doświadczeniem, a także stosowanymi w codziennej pracy metodami i technikami. Dodatkowo bardzo często słuchacze mogą dowiedzieć się, jak inni menedżerowie radzą sobie z zarządzaniem kryzysem w firmie i jak to wygląda w innych branżach.

Warto też dodać, że udział w programie stwarza również okazję do doskonalenia angielskiego biznesowego – w ramach obu ścieżek językowych. Uczestnicy mogą wybrać ścieżkę polsko-angielską, gdzie 30 proc. zajęć prowadzonych jest w języku angielskim, lub ścieżkę anglojęzyczną – gdzie wszystkie zajęcia prowadzone są po angielsku.

Więcej o programie nauczania w ramach programu MBA Leadership w Gdańsku i formie zajęć można przeczytać też na stronie https://www.studiamba.wsb.pl/oferta-studiow/gdansk/korzysci-0.

Studia MBA Gdańsk: profesjonalna kadra wykładowców i indywidualne sesje coachingowe

Tak jak w przypadku wszystkich programów MBA realizowanych przez szkoły z Grupy WSB, zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę wykładowców. W ramach MBA Leadership są to praktycy z dużym doświadczeniem międzynarodowym. Dodatkowo każdy słuchacz może wziąć udział w indywidualnych sesjach coachingowych. Warto podkreślić, że studia kończą się napisaniem przez uczestników projektu zaliczeniowego opartego na metodyce FRIS® Style Myślenia, realizowanego pod opieką certyfikowanego trenera coachingu.

Oprócz tego uczestnicy programu MBA Leadership w WSB w Gdańsku mają okazję brać udział w dodatkowych wykładach gości z Polski i z zagranicy, organizowanych przez uczelnię, czy w wizytach studyjnych w firmach, a także mogą konsultować się z wykładowcami także po godzinach zajęć.

Program MBA Leadership w WSB w Gdańsku to dobry wybór dla menedżerów, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje pod okiem praktyków z ogromnym doświadczeniem, a przy okazji poszerzyć swoja wiedzę i stworzyć lub rozwinąć własną sieć kontaktów biznesowych.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here