Studiować architekturę w Niemczech

Jak zostać architektem, uczyć się rysowania architektury za granicą?

Edukacja architektoniczna jest prestiżowa nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie. W Niemczech ponad 60 uniwersytetów oferuje programy w tym kierunku. Dziś porozmawiamy o głównych cechach przyjęcia do specjalności „Architektura”.

Oto przykład kursu rysunku architektonicznego w Krakowie: https://artakademia.com/kurs-rysunku-na-architekture

SZKOLNICTWO

Załącznik:
kurs-rysunku-architektonicznego-Artakademia (2).jpg

Z reguły teraz abiturienci mają 3 sposoby na uzyskanie specjalności architekta:

3 lata studiów licencjackich + 2 lata studiów magisterskich

4 lata studiów licencjackich, które oferuje np. HochschuleBochum.

System „Dyplom”. Pomimo faktu, że większość programów w Niemczech przeszła już do systemu studiów licencjackich + magisterskich, niektóre uczelnie nadal oferują możliwość kształcenia według systemu „Dyplom”. Wynika to z faktu, że profesjonalne Stowarzyszenia Architektów wskazują, że skrócenie terminów studiów wpływa na profesjonalizm absolwentów. Studia według systemu „Dyplom” trwają 10 semestrów i są oferowane na przykład przez takie uczelnie jak TU Dresden i TU Kaiserlautern.

Po ukończeniu jednego z programów możesz pracować w biurach projektowych, ale jeśli chcesz mieć lepsze perspektywy, po uzyskaniu 2-letniego doświadczenia możesz zostać członkiem Izby Architektów. Co ważne, Izba Architektów uznaje minimum 4 lata studiów licencjackich.Dlatego, aby mieć duże szanse na rynku pracy, po 3-letnich studiach licencjackich konieczne jest ukończenie studiów magisterskich. Są biura, które nie mają tak wysokich wymagań, możesz pracować tam, ale jeśli dążysz do tego, co najlepsze, radzimy pójść dłuższą ścieżką.

WYMAGANIA

kurs rysunku architektonicznego

Nie ma jednolitych wymagań wstępnych: to, co jest ważne w jednej uczelni, może nie być tak ważne w innej.

Z reguły przyjęcie na architekturę przechodzi odbywa się według systemu Numerus clausus (NC). W specjalnościach architektonicznych punktacja jest ustalana zgodnie z wynikami kandydatów po otrzymaniu wszystkich wniosków.

Co może wpłynąć na wynik przejścia?

– Dobre oceny w szkole lub na uniwersytecie.

– Wyniki testów wstępnych, które mogą być ustalone przez każdą uczelnię. Celem takich testów jest pokazanie, że masz umiejętności techniczne i artystyczne, aby studiować na wybranej specjalności.

To może być:

-Rozmowa kwalifikacyjna

– Przygotowanie projektu z wyprzedzeniem lub „na oczach” Komisji z późniejszą prezentacją

– Teczka artystyczna. Wymagania wobec niego różnią się również od uczelni do uczelni. Konieczne jest wyjaśnienie na stronie internetowej, które prace są akceptowane, a które nie. Niektóre uczelnie prezentują pewien temat, na który trzeba przygotować teczkę artystyczną.

Edukacja architektoniczna

Średnio należy zaprezentować od 15 do 30 prac. Oddanie teczki i testy wstępne odbywają się na kilka miesięcy przed złożeniem dokumentów, więc musisz wcześniej uzyskać informacje na wybranej uczelni. Zazwyczaj runda kwalifikacyjna odbywa się tylko 1 raz w roku.

– Niektóre uczelnie wymagają również przejście praktyki przed rozpoczęciem nauki. Czas trwania praktyki każda uczelnia ustala samodzielnie, więc przygotowując się do przyjęcia, uważnie przeczytaj wymagania: jaki jest czas trwania praktyki i jaka działalność jest wymagana, aby uczelnia ją rozpoznała.

– List motywacyjny. Tutaj musisz wskazać, dlaczego chcesz studiować architekturę na wybranej uczelni.

– Oczywiście dla obcokrajowców wymagana jest znajomość języka niemieckiego lub angielskiego, potwierdzona certyfikatem.

Jak widać, przygotowanie się do przyjęcia na kierunek architektoniczny w Niemczech jest konieczne znacznie wcześniej niż na inne specjalności. Jeśli dla zwykłych specjalności wystarczy rok, to dla architektury radzimy wyznaczyć 2 lata, aby zdążyć, jeśli do tej pory według niektórych kryteriów nie zostaniesz przyjętyna wybraną uczelnię.

GDZIE PRACOWAĆ?

Absolwenci specjalności „Architektura” uczestniczą w planowaniu, projektowaniu i budowie budynków w firmach architektonicznych i inżynieryjnych.

Można również pracować jako niezależny architekt. Będzie to wymagało bycia członkiem Izby Architektów. Absolwenci zajmują się również ochroną zabytków, rozwojem miast, projektowaniem krajobrazu, planowaniem ruchu drogowego, architekturą wewnętrzną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here