Szkolenia z zakresu obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego

0
1404

Szkolenie jest jedną z atrakcyjnych form rozwoju przedsiębiorstwa i jego pracowników. Pozwala na podniesienie ich kwalifikacji, a co za tym idzie, na zwiększenie zakresu ich obowiązków, przeniesienie ich na inne stanowisko czy awans. Dla firmy oznacza z kolei bardziej doświadczoną i odpowiedzialną kadrę, a dzięki temu możliwość podniesienia jakości świadczonych usług.

Specyfika Urządzeń Transportu Bliskiego

Obsługa Urządzeń Transportu Bliskiego, takich jak dźwigi, podnośniki, przesuwnice czy wciągarki, wymaga znajomości teoretycznej i praktycznej danego urządzenia. W większości przypadków, aby zostać operatorem konkretnego z nich, wymagane jest szkolenie przygotowujące. Wynika to z faktu, iż najmniejszy błąd ze strony operatora może pociągać za sobą poważne konsekwencje, od zniszczenia mienia, aż po stanowienie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

W związku z zaostrzonymi wymogami względem obsługi UTB, każdy, kto ukończy szkolenie i pozytywnie przejdzie przez egzamin państwowy, otrzymuje odpowiedni dokument poświadczający jego umiejętności.

Jak wygląda szkolenie i egzamin?

Pomorskie Centrum Dźwignicowe, które jest organizatorem szkoleń z zakresu obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego, prowadzi swoje szkolenia zgodnie z wymogami urzędów Dozoru Technicznego. Zajęcia podzielone są na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Podczas każdej z nich kursanci poznają szczegóły związane z obsługą urządzeń, najpierw w teorii, a następnie ćwicząc swoje umiejętności w praktyce.

Po zakończonym szkoleniu, przychodzi czas na egzamin państwowy, który odbywa się przed komisją, złożoną z członków Urzędu Dozoru Technicznego. Pierwsza, teoretyczna część egzaminu, składa się z pisemnych pytań testowych oraz ustnej odpowiedzi na zagadnienia, podane przez komisję. Dopiero po zaliczeniu części teoretycznej kursant może podejść do egzaminu praktycznego.

Wyniki nauczania przez Pomorskie Centrum Dźwignicowe

Dzięki temu, iż podczas przygotowania kursu, Pomorskie Centrum Dźwignicowe ściśle współpracuje z urzędami, zajmującymi się dozorem technicznym, szkolenia są w pełni profesjonalne i dostosowane do wymagań egzaminacyjnych. Przekłada się to na doskonałe wyniki zdających (99% pozytywnych egzaminów teoretycznych i praktycznych) oraz wysoki poziom ich zadowolenia (98%).

Z kolei korzyścią dla firm, które decydują się przeszkolić swoich pracowników, są ich lepsze kwalifikacje zawodowe, możliwości i wiedza. Dzięki temu poziom świadomości pracowników, jak również jakość świadczonych usług są znacznie wyższe, niż przed szkoleniem. Dodatkowymi atutami są dogodne terminy, a także możliwość zdobycia nowych umiejętności, które podnoszą wartość pracownika na rynku pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here