waga

Wzorce masy są specjalnie przygotowanymi rodzajami odważników, które spełniają ścisłe normy, wytyczone przez Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej. Wysokie wymagania, potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami sprawiają, iż posiadanie wzorów na własność jest mało rozpowszechnione. Jeżeli są one niezbędne tylko na krótki czas, lepiej jest je wypożyczyć, do czego serdecznie zachęcamy.

Wzorzec masy – jakie spełnia wymagania?

Zgodnie z międzynarodowymi umowami, wzorzec masy musi spełniać szereg ścisłych wymagań, aby mógł służyć do adiustacji i sprawdzania wag. Wśród tych wymagań znalazły się między innymi kształt, materiał, z którego wykonany jest wzorzec, klasa dokładności, identyfikacja i niezbędna ochrona.

Wzorce masy, zgodnie z przytoczonymi wytycznymi, obejmują odważniki o masie minimalnej od 1 mg. Zdefiniowane klasy dokładności mieszczą się w przedziale od E1 do M3, gdzie E1 jest najwyższą, a M3 najniższą, przy czym kolejne klasy są ułożone względem siebie w stosunku 1:3.

Do czego służy wzorzec masy?

Wzorce masy służą do adiustacji i kalibracji urządzeń pomiarowych, takich jak tradycyjne wagi szalkowe oraz wagi elektroniczne. W przypadku wag mechanicznych (szalkowych), odważniki wzorcowe służą do równoważenia masy znajdującej się na drugiej szalce. W przypadku wag elektronicznych wykorzystywane są odważniki kalibracyjne.

Posiadając wagę wzorcowaną z pomocą wzorców masy, użytkownik może wprowadzić w swoim miejscu pracy (prowadzenia pomiarów) system zarządzania jakością zgodny z normami ISO 9001. Pociąga to za sobą konieczność cyklicznego sprawdzania i ponownego wzorcowania urządzenia.

Przykładami urządzeń, które mogą zostać skalibrowane w taki sposób, są między innymi wagi analityczne i mikrowagi.

Jak wynająć wzorce masy?

Ciekawą alternatywą względem posiadania własnych wzorców masy, jest możliwość skorzystania z ich wypożyczalni. Możliwości takie oferuje Pomorskie Centrum Metrologii, które posiada wzorce masy kwalifikowane przez Główny Urząd Miar. Są one poddawane regularnej kontroli i posiadają ważne certyfikaty jakości. Pomorskie Centrum Metrologii gwarantuje także odpowiednie miejsce oraz sposób ich przechowywania.

W ramach proponowanej usługi, mogą zostać wynajęte małe wzorce masy od 1 mg do 25 kg, w klasach F2 lub M1. Dostępne są zarówno pojedynczo, jak również jako całe zestawy. Druga możliwość to wynajem dużych wzorców masy, obejmujących przedział od 50 kg do 2000 kg.

Ze względu na ciężar drugiego typu wzorców masy, do ich transportu niezbędny jest samochód ciężarowy lub wózek kolejowy. Pomorskie Centrum Metrologii oferuje zatem możliwość wypożyczenia wózków samojezdnych o ładowności do 100 ton, do których nie jest wymagane używanie lokomotywy, a które mogą poruszać się po torach wąskich i szerokich. Drugą alternatywą jest dostarczenie wzorców przez Centrum Metrologii wraz z załadunkiem i rozładunkiem z pomocą samochodów dostawczych. Możliwe jest wypożyczenie także innego oprzyrządowania, niezbędnego do bezpiecznego użytkowania dużych wzorców masy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here