Każdy budżet posiada jakieś określone funkcje działania, także budżet państwa. Jakie on pełni funkcje? Do funkcji budżetu państwa możemy zaliczyć zarządzenie gospodarką budżetową, jak i sprawowanie kontroli nad władzą wykonawczą w zakresie polityki finansowej państwa. Na sam początek trzeba wziąć pod uwagę zasadę jedności budżetu. Najpierw wyróżniamy formalny. Co możemy powiedzieć na jego temat? W jego skład wchodzą wszystkie dochody i wydatki ujęte są w 1 dokumencie prawnym. Chodzi tutaj o ustawę budżetową oraz aspekt materialny, czyli suma dochodów przeznaczona na pokrycie całości wydatków bez celowego łączenia pewnych wydatków z określonymi dochodami budżetowymi. Inną zasadą jest zasada powszechności. Jakie jest jej zadanie? Ona postuluje konieczność powiązania z budżetem wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej. Mamy także do dyspozycji zasadę szczegółowości. Co zaliczamy do jej zadań? Zaliczamy do niej zarówno dochody, jak i wydatki budżetowe ujęte z podziałem na grupy, czyli według określonej klasyfikacji budżetowej. Takie zasady budżetowe mają wpływ na działanie całego państwa.

http://www.blubry.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here