Jakie są metody dezynfekcji wody

W wodzie występuje wiele różnych składników i mikroorganizmów, które nie zawsze mają korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Przenikają do wód gruntowych z nawożonych pól uprawnych oraz odprowadzanych ścieków bytowych. Wyeliminowanie niebezpiecznych dla ludzi związków chemicznych, a także mikrobiologicznych wymaga więc przeprowadzenia procesu uzdatniania oraz dezynfekcji wody. Dzięki temu może być w sposób bezpieczny wykorzystywana do celów wodociągowych.

  1. Na czym polega uzdatnianie wody?
  2. Kiedy należy przeprowadzić proces dezynfekcji wody?

Dzięki prawidłowej dezynfekcji wody zmniejsza się ryzyko rozprzestrzeniania niebezpiecznych dla ludzkiego zdrowia i życia chorób. W dalszej części tekstu wyjaśniono, w jaki sposób przebiega proces uzdatniania wody, jakie metody są najczęściej stosowane oraz kiedy należy go przeprowadzić.

Na czym polega uzdatnianie wody?

Dezynfekcja wody ma na celu wyeliminowanie znajdujących się w niej zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz mikroorganizmów chorobotwórczych. Proces ten stosuje się najczęściej wobec wód nieoczyszczonych i naturalnych przeznaczonych do celów pitnych.

Do prawidłowego przeprowadzenia procesu uzdatniania wody wykorzystuje się metody:

  • fizyczne: specjalne lampy UV do wody, ultradźwięki, techniki termiczne,
  • chemiczne: ozon, chlor, dwutlenek chloru, nadmanganian potasu, chloraminy.

Istnieje wiele etapów oczyszczania wody, przeznaczonej do celów wodociągowych: utlenianie, sedymentacja, filtracja, koagulacja i dezynfekcja. Każdy z nich należy przeprowadzić z największą precyzją oraz zachowaniem określonych standardów bezpieczeństwa. To bardzo ważne, aby w systemie dystrybucji wody, chronić ją przez mikrobiologicznym zanieczyszczeniem.

Kiedy należy przeprowadzić proces dezynfekcji wody?

Na pierwszy rzut oka woda najczęściej wydaje się być krystalicznie czysta. Jednak nie zawsze tak jest, gdyż stanowi doskonały rozpuszczalnik dla wielu niebezpiecznych dla ludzkiego zdrowia substancji. Dlatego tak ważne jest, aby uzdatnianie wody oraz jej dezynfekcja były przeprowadzone w sposób prawidłowy. Proces ten poprzedza specjalne badanie fizykochemiczne, którego zadaniem jest wskazanie obecności zanieczyszczeń.

Dobrym pomysłem jest użycie lampy UV do wody, która wyeliminuje wszystkie żywe oraz przetrwalnikowe organizmy patogenne. Ponadto w wyniku tej metody nie dochodzi do zmiany smaku czy zapachu wody, ani jej fizyczno-chemicznego składu. Spożywane jej staje się więc zupełnie bezpieczne dla organizmu człowieka. Jak twierdzą użytkownicy, woda jest też smaczna, dlatego chętniej można dostarczać ją do organizmu w zalecanej ilości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here