Finanse to zagadnienie bardzo szerokie, w zakresie którego mieszczą się między innymi rynki finansowe. Jednym z segmentów tegoż właśnie rynku jest rynek kapitałowy. To na nim dochodzi do dokonywania emisji obligacji oraz akcji, których to przeznaczeniem jest finansowanie różnego rodzaju inwestycji – pole do popisu jest tutaj naprawdę bardzo duże. Rynek kapitałowy – jak każdy zresztą inny segment rynku finansowego – posiada kilka charakteryzujących go cech. Ponadto spełnia on również pewne funkcje, spośród których wspomnieć tutaj można dla przykładu o właściwym wycenianiu papierów wartościowych, uzyskiwaniu przez inwestorów określonych dochodów i wiele innych. Rynek kapitałowy posiada niejedno oblicze, nie mniej jednak elementarną jego formę stanowi rynek papierów wartościowych. Stan rynku kapitałowego jest generalnie rzecz biorąc zdeterminowany paroma czynnikami, aczkolwiek zasadniczy na nią wpływ ma sytuacja gospodarcza oraz to, jakie rysują się na przyszłość jej perspektywy rozwoju.

http://www.cwanywilk.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here