Wykorzystanie SaaS w służbie zdrowia

Oprogramowanie jako usługa zrewolucjonizowało operacje biznesowe, a tego typu rozwiązania stały się preferowanym wyborem dla wiodących firm w sektorze opieki zdrowotnej. Umożliwiają podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną skuteczne zarządzanie swoją działalnością, wyniesienie opieki nad pacjentem na nowy poziom i usprawnienie komunikacji. Każdy może bardzo łatwo uzyskać dostęp do tej technologii chmurowej – za pomocą jednej z przeglądarek internetowych. Rozwiązania SaaS dla placówek służby zdrowia są elastyczne i skalowalne.

Kluczowe korzyści SaaS dla firm z branży opieki zdrowotnej

SaaS oferuje szereg korzyści, które usprawnią działanie Twojej firmy, znacznie zwiększą produktywność i pomogą Ci zbudować solidny intranet. Poniżej podajemy dziesięć powodów, dla których powinieneś preferować SaaS, jeśli prowadzisz działalność związaną z opieką zdrowotną.

 • Zwiększona dostępność. SaaS dla firm z sektora opieki zdrowotnej może zapewnić znacznie lepszą dostępność zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów. Dzięki rozwiązaniom SaaS pracownicy placówek medycznych będą mieli dostęp do danych medycznych niezależnie od lokalizacji, pory dnia i używanego urządzenia.
 • Oszczędności środków. SaaS jest bardzo opłacalny, ponieważ nie musisz inwestować w nowy sprzęt, oprogramowanie ani płacić pracownikom IT za zarządzanie nim. Oznacza to, że firmy świadczące usługi medyczne będą mogły zaoszczędzić znaczne kwoty na utrzymaniu IT, uwalniając nowe zasoby na inne ważne cele.
 • Ulepszone zarządzanie danymi. SaaS daje możliwość usprawnienia zarządzania danymi, a także bezpiecznego przechowywania i szybkiego dostępu do różnych danych pacjentów. Dzięki zastosowaniu standardów takich jak SMART on FHIR zapewniona jest możliwie najlepsza kompatybilność i spójność podczas wymiany informacji. Umożliwia to instytucjom medycznym podejmowanie bardziej wyważonych i trafnych decyzji, optymalizację różnych procesów i jeszcze większą efektywność opieki nad pacjentem.
 • Dane w czasie rzeczywistym. Dzięki rozwiązaniom SaaS dane można aktualizować w czasie rzeczywistym. W ten sposób zakłady opieki zdrowotnej mają dostęp do najbardziej aktualnych i świeżych danych i mogą podejmować bardziej świadome decyzje. Oznacza to, że możesz zarządzać danymi swoich pacjentów tak łatwo, jak to możliwe i wykorzystywać je do potrzeb długoterminowych.
 • Rozszerzenie współpracy. Ponadto SaaS umożliwia podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną współpracę i wymianę informacji w celu poprawy opieki nad pacjentami i wyników. Dzięki tej współpracy firmy SaaS mogą otrzymać najbardziej szczegółowe dane o swoich pacjentach i prowadzić proces leczenia najnowocześniejszymi metodami.
 • Lepsza zgodność z przepisami. SaaS pomaga placówkom opieki zdrowotnej zachować zgodność z ustawą HIPAA i innymi przepisami. Oprogramowanie pomaga w bezpiecznym i zaszyfrowanym przechowywaniu danych oraz zapewnia niezawodny dostęp do nich.
 • Indywidualne rozwiązania. Rozwiązania SaaS można dostosować do specyficznych potrzeb branży opieki zdrowotnej, w tym do zarządzania danymi pacjentów, fakturowania usług medycznych i planowania wizyt.
 • Skalowalność. Rozwiązania SaaS dla firm z branży opieki zdrowotnej skutecznie skalują się. Oznacza to, że jeśli zajdzie taka potrzeba, istniejące oprogramowanie można łatwo ponownie przekonfigurować, aby w pełni sprostać nowym potrzebom.
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Jeśli skorzystasz z rozwiązania SaaS, będziesz mieć zaawansowane i bardziej rozbudowane funkcje bezpieczeństwa. Dostępne stanie się szyfrowanie i tworzenie kopii zapasowych, które zapewnią niezawodną ochronę wszystkich dostępnych poufnych danych pacjentów.
 • Lepsze wyniki leczenia pacjentów. Jeśli korzystasz z SaaS, aby zapewnić najwyższy poziom zarządzania danymi pacjentów i lepszą współpracę, pozwoli to również znacząco poprawić wyniki leczenia pacjentów i zapewnić lepszą opiekę.

Jak stworzyć efektywną aplikację SaaS dla firmy medycznej?

Tworzenie wysokiej jakości aplikacji SaaS dla podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną wymaga wielu rzeczy, takich jak staranne planowanie, wysiłek, zasoby i nie tylko. Poniżej przedstawiamy szereg kroków, które są wymagane do opracowania takiej aplikacji SaaS.

 1. Planowanie i badania.

Dzięki odpowiedniemu planowaniu będziesz w stanie jasno nakreślić problemy, z którymi najczęściej się spotykasz i lepiej zrozumieć, czego oczekujesz od nowego rozwiązania technologicznego. Ponadto ważne jest przeprowadzenie głębokich badań: poznanie aktualnych trendów na rynku, analiza konkurencji i określenie kluczowych potrzeb konsumentów.

 1. Dokumentacja oprogramowania i modelowanie szkieletowe.

Ten krok polega na zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z oprogramowaniem. Są potrzebne nie tylko do prawidłowego procesu rozwoju, ale aby móc zaoferować użytkownikom odpowiedni MVP. Rzecz w tym, że niejasne specyfikacje lub źle zorganizowane dokumenty mogą mieć negatywny wpływ na MVP. Z kolei dzięki modelowaniu szkieletowemu możliwe będzie określenie struktury elementów UX/UX Twojego przyszłego rozwiązania SaaS.

 1. MVP aplikacji SaaS.

MVP umożliwia przetestowanie jedynie głównych funkcji aplikacji pod kątem jej podstawowego zastosowania. Funkcjonuje jako produkt pilotażowy, który daje możliwość przetestowania osiągnięcia rezultatów. MVP jest ważny, bo wyznacza kierunek przyszłego rozwoju aplikacji SaaS.

 1. Rozwój.

Opracowanie rozwiązania SaaS dla firmy medycznej to proces zakrojony na dużą skalę. Nie można tu obejść się bez profesjonalnych umiejętności technicznych i wieloletniego doświadczenia, ponieważ chodzi o najbardziej poufne dane. Dlatego optymalnym rozwiązaniem byłoby powierzenie tego zadania rzetelnej firmie IT, która ma odpowiednie przykłady w swoim portfolio i będzie w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność za stworzenie wielofunkcyjnej i bezpiecznej aplikacji SaaS.

 1. Konserwacja SaaS.

Ostatnim krokiem po stworzeniu rozwiązania SaaS jest jego wdrożenie i późniejsza konserwacja. Upewnij się, że przeprowadzono kilka etapów testów i potwierdzono jakość produktu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here