CZY PRACOWNIK MOŻE ODMÓWIĆ PRACY W UPAŁY?

Wysokie temperatury na dobre zagościły w Polsce. W najbliższych tygodniach nie zapowiada się, aby było chłodniej. Praca w takich warunkach do najprzyjemniejszych nie należy. O ile dla jednych wysokie temperatury powodują dyskomfort, dla osób chorujących na choroby układu krążenia mogą być wręcz szkodliwe dla zdrowia. Pytanie zatem jakie się nasuwa brzmi: czy są w Polsce jakieś przepisy pozwalające pracownikowi odmówić pracy w warunkach wysokich temperatur? Zapraszam do lektury!

Regulacje prawne dotyczące temperatur w pracy

Przepisy BHP określają limity temperaturowe w pomieszczeniach pracy. Szkopuł tkwi w tym, iż określone są jedynie dolne limity, tj. minimalna temperatura jaka powinna zostać zapewniona na stanowiskach pracy wewnątrz pomieszczeń. Żadne jednak regulacje prawne nie określają jakie są górne limity temperaturowe w pracy – w pomieszczeniach pracy oraz na zewnątrz. Stąd jasny wniosek, że pracownik nie może powstrzymać się od wykonywania pracy powołując się na przepisy BHP ponieważ takie w ogóle nie istnieją.

Obowiązki pracodawcy w czasie upałów w zakresie BHP

Pomimo braku górnych limitów temperaturowych, pracodawca ma jednak pewne obowiązki wobec pracowników w zakresie BHP. Każdy pracownik ma mieć zapewnioną wodę do picia, w nieograniczonych ilościach, kiedy temperatura w pomieszczeniu przekracza 28 stopni Celsjusza, a na zewnątrz 25 stopni Celsjusza oraz jest to spowodowane czynnikami atmosferycznymi. Pracodawca ma również obowiązek zadbać o sprawnie działającą wentylację, która zapewni wymianę powietrza w pomieszczeniach pracy.

Stan zdrowia pracownika, a upały

Upały mogą być nie tylko nieprzyjemne, ale także niebezpieczne dla osób cierpiących na choroby układu krążenia. Czy taki pracownik też nie ma prawa odmówić pracy w upały? Kwestie stanu zdrowia pracowników określa lekarz medycyny pracy podczas badań wstępnych oraz okresowych. Jedynie on ma prawo wydawać zalecenia lub dopuszczać (bądź nie) pracowników do pracy. Pracodawcy nie mają obowiązku respektować rekomendacji innych lekarzy niż lekarz medycyny pracy sprawujący opiekę profilaktyczną nad pracownikami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here