Rynek jest bardzo powszechnym terminem i oznacza ogół zjawisk, zachodzących pomiędzy producentem a konsumentem. Rynek można podzielić ze względu na wiele kryteriów, podział ten głównie dotyczy rodzaju transakcji, na nim zawieranych- na przykład rynek pracy czy rynek towarów i usług. Bardzo istotnym rynkiem, jest rynek finansowy, którym jest giełda. Rynek finansowy funkcjonuje w oparciu o specjalny regulamin, mówiący o sposobach dokonywania poszczególnych transakcji. Na rynku finansowym, podobnie, jak na innych rynkach, czynnikami determinującymi zmiany są oczywiście podaż i popyt- to głównie one kształtują cenę, która następnie podawana jest do wiadomości publicznej. Rynek finansowy w zależności od miejsca przyjmuje różne modele i w ten oto sposób wyróżnić możemy rynek amerykański, który jest instytucją prywatno- prawną oraz rynek europejski, którego zasady funkcjonowania narzucane i regulowane są przez rząd. Inwestowaniem na giełdzie zajmuje się coraz większa liczba ludzi, w tym nie tylko przedsiębiorcy, ale także osoby prywatne.

http://www.komech.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here