JPK_VAT obowiązek związany z Jednolitym Plikiem Kontrolnym

Od 2016 roku ruszył projekt wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, który ma na celu wprowadzenie nowoczesności w administracji podatkowej w Polsce. W uproszczeniu Jednolity Plik Kontrolny (w skrócie JPK), jest elektroniczną bazą danych finansowych, którą tworzą podatnicy, w odpowiednich strukturach. Jedna z nich dotyczy VAT –  czym jest więc JPK_VAT i jak się go składa?

JPK_VAT informacje podstawowe

W ramach prowadzonej reformy, od 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na ich wielkość (duże, średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa), mają obowiązek prowadzenia specjalnej elektronicznej ewidencji VAT w Jednolitym Pliku Kontrolnym. Jest to specjalny rejestr sprzedaży i zakupu VAT, z którego wynika ewidencja VAT w tym okresie (JPK_VAT jest częścią Jednolitego Pliku Kontrolnego). Należy przygotowywać go w wersji elektronicznej i przesyłać przez Internet, w określonym układzie i formacie. Termin do wysyłki JPK_VAT został określony do 25 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Uwagę muszą zwrócić podmioty rozliczające VAT kwartalnie – nawet jeżeli dotychczasowe rozliczenia tradycyjne formularzy VAT podatnicy składali kwartalnie, to w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT mają oni obowiązek rozliczenia miesięcznego. Nie oznacza to jednak, że muszą zrezygnować z rozliczenia kwartalnego w „standardowych” formularzach i deklaracjach VAT’owskich.

Jak złożyć JPK_VAT?

Wiele podmiotów do tej pory nie wie dokładnie jak należy złożyć JPK_VAT, w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego. Istnieje kilka podstawowych możliwości wygenerowania oraz wysłania JPK_VAT:

  • JPK_VAT podatnicy mogą przygotować zupełnie samodzielnie, bezpłatnie korzystając z zapewnianych przez Ministerstwo Finansów narzędzi (państwowych);
  • JPK_VAT można również przygotować samodzielnie, bezpłatnie lub płatnie przez specjalistyczne, komercyjne programy finansowo-księgowe;
  • JPK_VAT może zostać przygotowane przez specjalistów zewnętrznych np. księgowych lub biura rachunkowe.

Bez względu na wybraną formę przygotowania oraz złożenia JPK_VAT, warto pamiętać o zapewnieniu sobie odpowiednich, kompletnych dokumentów źródłowych oraz aktualnych programów do pracy. Wybierając oprogramowanie państwowe czy komercyjne, podatnik powinien zweryfikować ich aktualność. Po prawidłowym przesłaniu pliku, podatnik otrzymuje potwierdzenie w postaci Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), które stanowi dowód wykonania obowiązku deklaracyjnego.

Podsumowanie i plany na przyszłość

Jednolity Plik Kontrolny docelowo ma doprowadzić do pełnej elektronizacji i cyfryzacji w pracy organów podatkowych oraz podmiotów gospodarczych. Komunikacja za pomocą specjalnych aplikacji oraz programów ma być szybsza i bezpieczniejsza. Praca urzędników ma natomiast ograniczyć się do spraw merytorycznych, albowiem część aspektów i spraw będzie weryfikowana elektronicznie przez specjalne programy i systemy. W obecnej chwili obowiązki związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym zostały przedsiębiorcom nałożone niejako „obok” istniejących już obowiązków podatkowych i deklaracyjnych. Oznacza to, że Jednolity Plik Kontrolny nie zastąpił jeszcze znanych do tej pory deklaracji i formularzy. Docelowo tak ma się stać, jednak na razie podatnicy powinni liczyć się z dodatkowymi obciążeniami nie wyłączającymi tych znanych do tej pory.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here