Uczniowie chodząc do szkoły są oceniani za swoją wiedzę. Skala ocen jest różnorodna. Najlepszą oceną jest ocena celująca. Otrzymanie tej oceny uwarunkowane jest wybitnymi osiągnięciami i uczestnictwem w szeregu olimpiad. Kolejną oceną jest ocena bardzo dobra. Jest to ocena za dużą wiedzę na zadany temat. Jeśli ktoś ma wiedzę dużą, aczkolwiek nie wie wszystkiego na zadany temat otrzymuje ocenę dobrą lub dostateczną. Jeśli uczeń wzięty do odpowiedzi nie jest przygotowany, ale coś tam zapamiętał z lekcji wówczas nauczyciel wystawia mu ocenę dopuszczającą. Zdarzają się też uczniowie, którzy nie interesują się nauką, bądź też tacy, którzy nie mogą zrozumieć danego tematu i nie idą do nauczyciela o pomoc tylko siedzą cicho i dojdzie do sprawdzianu na którym nic nie napiszą otrzymają ocenę niedostateczną, którą należy poprawić. Uczniowie mają szereg możliwości by zdobyć ocenę. Jeśli są aktywni na zajęciach, jeśli piszą sprawdzian, kartkówkę niezapowiedzianą, są wywoływani do odpowiedzi, mają prace klasowe.

http://dzidziula.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here