Opiekun medyczny

Opiekun medyczny to zawód wyjątkowo potrzebny – zwłaszcza w czasach starzenia się społeczeństwa europejskiego. Satysfakcja związana z niesieniem realnej pomocy innym, liczne możliwości zatrudnienia (na terenie kraju oraz poza jego granicami), kontakt z ludźmi i bycie w ciągłym ruchu – to tylko niektóre z wielu zalet tego zawodu. Sprawdź, jak zostać opiekunem medycznym!

Opiekun medyczny – co robi?

Na liście czynności związanych z codzienną pracą opiekuna medycznego znajdują się:

  • identyfikacja problemów opiekuńczych u podopiecznych (ze względu na ich wiek, rodzaj choroby oraz stopień jej zaawansowania);
  • niesienie wsparcia w bieżącym zaspokajaniu potrzeb biologicznych i psychospołecznych;
  • podawanie niektórych leków w formie iniekcji podskórnych (m.in. heparyny czy insuliny);
  • współpraca z personelem (w tym pielęgniarkami i lekarzami) przy przeprowadzaniu zabiegów medycznych;
  • pobieranie krwi w celu wykonania badań laboratoryjnych;
  • dbałość o sterylność wszelkich narzędzi i sprzętu, stosowanych przy procedurach medycznych;
  • prowadzenie ćwiczeń fizjoterapeutycznych z wykorzystaniem metody Hoppe’a.

Opiekun medyczny – gdzie może pracować?

Zapotrzebowanie na usługi świadczone przez wykwalifikowanego opiekuna medycznego stale rosną. Dlatego też perspektywy pracy w tym zawodzie są wysokie. Osoba chcąca trudnić się tą profesją może znaleźć zatrudnienie w domach pomocy społecznej, szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej czy jednostkach prowadzących grupy wsparcia. W sposób naturalny zawód opiekuna medycznego wiąże się z pracą z osobami starszymi, stąd też stanowisko pracy w domach seniora czy też świadczenie usług w ramach własnej działalności gospodarczej również jest możliwe. Profesjonalnych opiekunów potrzebują też hospicja, przychodnie czy sanatoria.

Opiekun medyczny – jakie wykształcenie jest niezbędne?

Osoby, którym zależy na zdobyciu wiedzy i wykształcenia kierunkowego, niezbędnych do prawidłowego wykonywania codziennych czynności zawodowych, mogą zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół dla dorosłych Żak. W tym celu warto zajrzeć pod poniższy link https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-medyczne/opiekun-medyczny. Szkoła oferuje naukę na kierunku Opiekun medyczny. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym. Zakończenie cyklu nauczania następuje po 1,5 roku. Dużą zaletą jest fakt, że kształcenie na kierunku jest bezpłatne.

Czy opiekun medyczny to dobry zawód? Co obejmuje tryb nauki?

W ramach 1,5-rocznej nauki na kierunku Opiekun medyczny zdobędziesz elementarną wiedzę z zakresu zasad BHP i udzielania pierwszej pomocy. Dowiesz się, w jaki sposób właściwie zaplanować zabiegi opiekuńcze wobec podopiecznego, który jest schorowany i niesamodzielny. Nauczysz się, w jaki sposób bezpiecznie (dla siebie i osoby chorej) wykonywać przy niej niezbędne zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne. Z myślą o rozwoju Twojej ścieżki kariery i otwarciu jej na nowe rynki szkoła Żak przygotowała również zajęcia z języka migowego, a także języka obcego. Dzięki nim przełamiesz bariery komunikacyjne w pracy z osobami z niepełnosprawnościami w obrębie aparatu słuchu czy obcokrajowcami, którzy przebywają pod Twoją opieką. Podczas nauki poznasz też elementy gimnastyki osiowo-symetrycznej, wspierającej codzienną fizjoterapię pacjentów. 1,5 roku kształcenia kończy się egzaminem zewnętrznym, organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na terenie szkoły. Zaliczenie egzaminu wiąże się ze zdobyciem tytułu opiekuna medycznego, udokumentowanego świadectwem MEN i certyfikatem wydanym przez szkołę Żak.

Ile zarabia opiekun medyczny?

Zarobki w zawodzie opiekuna medycznego są uzależnione głównie od miejsca pracy i liczby przepracowanych roboczogodzin. Istotne są też dodatki, na przykład związane z pracą w czasie epidemii COVID czy na oddziałach onkologicznych. Stawki różnią się w przypadku pracowników wykonujących swoje zadania na terenie placówek ochrony zdrowia a tych, którzy są związani, na przykład, z DPS-ami. Jeszcze inaczej możliwości zarabiania kształtują się w sytuacji specjalistów wykonujących pracę w ramach własnej działalności gospodarczej. Na atrakcyjne wynagrodzenie mogą liczyć zwłaszcza te osoby, które zdecydują się podjąć zatrudnienie w krajach takich jak Niemcy czy Wielka Brytania, w których zapotrzebowanie na tego typu usługi jest bardzo duże. Ostatnie lata przyniosły pozytywne zmiany także na rodzimym rynku pracy, owocując wyższymi niż dotychczas zarobkami, wzrostem kompetencji oraz rozwojem nowych możliwości w zakresie zatrudnienia.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here