Wyzwania i trudności w pracy HR Business Partnera – jak sobie z nimi radzić?

Jeżeli na co dzień pracujesz jako HR Business Partner, doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że ciągłe doskonalenie się i poszerzenie kompetencji stanowią klucz do skutecznego zarządzania ludźmi. Program szkoleniowy przygotowany przez EY Academy of Business to wyjątkowa szansa, by zdobyć umiejętności i poznać narzędzia niezbędne dla każdego HR partnera w biznesie!

Szkolenia dla partnerów w biznesie

„HR Business Partner” to cykl szkoleń stworzony dla osób, które chciałyby poszerzyć swoje kompetencje w zakresie szeroko pojętego zarządzania ludźmi. Program zajęć kładzie nacisk na przydatne, praktyczne umiejętności – nie na suchą, oderwaną od realiów branży teorię. Szkolenie składa się z sześciu uzupełniających się modułów – każdy z nich skupia się na innym aspekcie pracy HR Business Partnera:

Moduł 1 – Ty w grupie i Ty w firmie

Pierwszy moduł w całości poświęcony jest próbie zdefiniowania roli, jaką w firmie odgrywa HR Business Partner. Uczestnicy zajęć będą szukali odpowiedzi na istotne pytania:

 • Jak skutecznie tworzyć i utrzymywać relacje partnerskie?
 • Na czym polega priorytetyzacja klientów?
 • Jak tworzyć precyzyjne komunikaty oraz jasno wyrażać swoje oczekiwania?

Moduł 2 – Skuteczne porozumiewanie się

Moduł drugi skupia się na skutecznej komunikacji, która jest niezbędna w zarządzaniu ludzi. W trakcie zajęć dowiesz się m.in.:

 • Jak ustalać odpowiedzialność w relacjach partnerskich?
 • Jak wyznaczać zadania i definiować wspólne cele?
 • Jak prowadzić rozmowy z trudnym partnerem?

Moduł 3 – Świadome stosowanie narzędzi HR-owych

Podczas trzeciego modułu szkolenia „HR Business Partner”, dowiesz się, jakie narzędzia HR-owe warto wykorzystać w codziennej pracy. Nauczysz się, jak odczytywać i analizować uzyskane za ich pomocą wyniki. Zaproszeni eksperci zaprezentują narzędzia, które możesz wykorzystać do:

 • mierzenia poziomu zaangażowania pracowników
 • mierzenia poziomu pracowników
 • diagnozowania potencjału i mocnych stron pracowników
 • oceniania kompetencji pracowników
 • zarządzania talentami
 • wytypowania pracowników niezbędnych do realizacji celów firmy.

Moduł 4 – Myślenie systemowe – narzędzia wspierające analizę sytuacji i rekomendowanie rozwiązań

W tym module programu „HR Business Partner” poznasz najważniejsze metody zarządzania strategicznego. Dzięki nim:

 • Zrozumiesz, na czym polega różnica między symptomami problemów a ich przyczyną.
 • Dowiesz się, jak lokalizować źródło problemów i jak rozwiązywać je, biorąc pod uwagę potrzeby całej organizacji.
 • Będzie w stanie uspójnić biznesowe cele firmy oraz cele istotne z punktu widzenia HR.

W trakcie zajęć przybliżone zostaną Ci najważniejsze pojęcia z zakresu teorii ograniczeń – dowiesz się m.in. czym jest wąskie gardło i jaki ma wpływ na funkcjonowanie całej organizacji.

Moduł 5 – Trudne sytuacje

Piąty moduł szkolenia „HR Business Partner” poświęcony jest radzeniu sobie w obliczu trudnych sytuacji, które na stałe wpisane są w specyfikę pracy HR-owca. W programie zajęć przewidziane są ćwiczenia, polegające na odrywaniu scenek symulujących stresogenne sytuację – np. zwolnienie pracownika czy wprowadzanie zmian.

Moduł 6 – Integracja wiedzy

Ostatni moduł programu ma formę podsumowania i utrwalenia najważniejszych wiadomości. Poznasz także narzędzia, które będziesz mógł wykorzystać, by zadbać o swoją wewnętrzną równowagę. Dowiesz się, jak możesz zarządzać własną motywacją i emocjami, oraz jak inspirować samego siebie.

Teoria ograniczeń a HR

Podczas zajęcia z modułu czwartego poruszone omówiona zostanie teoria ograniczeń i możliwości wykorzystania jej narzędzi w sektorze HR. Teoria ograniczeń jest metodą zarządzania, która opracowana została w latach 70. XX wieku. Jej autorem jest izraelski fizyk M. Goldratt, który w swoich badaniach pochylił się nad możliwością wykorzystania nauk ścisłych do optymalizacji działalności biznesowej. Wyniki swoich obserwacji Goldratt  zawarł w wydanej w 1984 roku książce pt. „Cel”. Publikacja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem – rozeszła się w nakładzie przekraczającym 5 milionów egzemplarzy. Teoria ograniczeń pomaga znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa:

 • Co należy zmienić?
 • Na czym powinna polegać zmiana?
 • Jak doprowadzić do tej zmiany?

Teoria ograniczeń oparta jest na czterech filarach:

 • Rzeczywistość jest wewnętrznie spójna – nauki ścisłe, wbrew powszechnie utrwalonemu stereotypowi, który głosi, że rzeczywistość jest nieuporządkowana, dowodzą, że światem rządzą logiczne zależności.
 • Nie ma konfliktu, którego nie da się rozwiązać – sytuacji konfliktowych nie powinno się akceptować, należy dążyć do zrozumienia ich genezy.
 • Człowiek jest z natury dobry – jeżeli zachowanie jednostki przeczy temu twierdzeniu, należy spróbować odnaleźć motywy, który tłumaczą jej zachowanie.
 • Nigdy nie mów „wiem” – założenie, że poznało się już wszystkie dostępne rozwiązania, jest ograniczające i spowalnia rozwój. Trzeba się go wystrzegać!

Program „HR Business Parter” – zapisz się już teraz!

Każdy z modułów szkolenia obejmuje dwa dni szkoleń – od 9 do 16.30. Spotkania odbywają się centrum Warszawy w następujących terminach:

 • Moduł 1 – 27–28 lutego 2020 roku
 • Moduł 2 – 19–20 marca 2020 roku
 • Moduł 3 – 16–17 kwietnia 2020 roku
 • Moduł 4 – 7–8 maja 2020 roku
 • Moduł 5 – 4–5 czerwca 2020 roku
 • Moduł 6 – 29–30 czerwca 2020 roku.

Ukończenie szkolenia potwierdzane jest certyfikatem. Aby go zdobyć, musisz spełnić trzy warunki:

 • wziąć udział w sześciu modułach szkolenia;
 • praktykować i raportować postępy w opanowaniu wybranych umiejętności
 • zaprezentować innowacyjny projekt współpracy HRBP z biznesem w Twojej firmie i uzyskać pozytywną ocenę trenerów i ekspertów Academy of Business.

Wszystkie niezbędne szczegóły oraz formularz on-line znajdziesz na stronie Academy of Business: https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/hr-business-partner-relacje-autorytet-skutecznosc,213/. Zapisz się już dziś!

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here