Kredyt gotówkowy przez internet – na co zwracać uwagę?

Kredyt gotówkowy przez internet dostępny może być w całości w trybie online albo też oferta bankowa może wymagać ostatecznego podpisania umowy kredytowej w domu klienta lub w placówce bankowej.

Internet stwarza szerokie możliwości działania. Można w ten sposób utrzymywać kontakt ze znajomymi, uczyć się, płacić rachunki, a nawet umawiać wizyty u lekarza. Prężnie działają w internecie również banki, które coraz częściej oferują swoim klientom kredyt gotówkowy online (oferty na https://www.totalmoney.pl/kredyty_gotowkowe). Jak można go zaciągnąć i na co w takim wypadku trzeba zwracać szczególną uwagę?

Kredyt czy pożyczka online?

Zdarza się, że w internecie natrafiamy na reklamy kredytów online, ale tak naprawdę są to produkty udzielane przez firmy działające w sferze pozabankowej. Trzeba mieć to na uwadze, jeśli zaciągamy kredyt gotówkowy przez internet. W rzeczywistości może się okazać, że umowę podpisujemy jednak na pożyczkę gotówkową z firmą, która nie jest bankiem.

Przypomnijmy, że według Prawa bankowego (art. 69) umowa kredytowa zobowiązuje kredytodawcę do oddania do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel. Kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z tej kwoty na warunkach określonych w umowie, do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz do zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Z kolei warunki udostępniania pożyczek pozabankowych są wskazane w Kodeksie cywilnym (art. 720). Ustawodawca określił, że przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Szukasz pożyczki online? Sprawdź te oferty

Umowa pożyczki przekraczająca tysiąc złotych wymaga zachowania przy tym formy dokumentowej, czyli pisemnej. Umowę pożyczki przez internet można zawrzeć w kilku prostych krokach. Nieco trudniej jest w takim samym trybie uzyskać kredyt z banku.

Jakich formalności należy dopełnić?

Zakładając, że chcemy zapożyczyć się w banku przez internet, musimy najpierw znaleźć ofertę bankową umożliwiającą zaciąganie kredytów online. Wiele banków udostępnia takie kredyty swoim obecnym klientom. Powód jest prosty – na podstawie historii rachunku osobistego stosunkowo łatwo mogą sprawdzić, czy klienta stać na kredyt i czy będzie go regularnie spłacał. W takim przypadku procedura udzielenia kredytu może być uproszczona. Klient nie musi donosić zaświadczenia o wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia, ponieważ widoczna jest ona w przepływach na koncie bankowym.

Na polskim rynku bankowym są jednak i takie banki, które udzielają kredytów gotówkowych przez internet również osobom, które dotychczas nie korzystały z ich oferty. Kredyt online przynajmniej teoretycznie można otrzymać w Eurobanku, mBanku czy Nest Banku. Wcale też nie trzeba być klientem tych banków, aby to zrobić.

W każdym przypadku podstawową formalnością, jaką trzeba dopełnić, jest złożenie wniosku kredytowego w wybranym banku. Bank będzie wymagał potwierdzenia tożsamości, np. przez zdjęcie dowodu osobistego. Niewykluczone, że podpisanie umowy kredytowej będzie wymagało fizycznej obecności klienta wnioskującego o kredyt gotówkowy online w oddziale banku. Czasem też weryfikację tożsamości przed podpisaniem umowy kredytowej przeprowadza kurier banku, kiedy dostarcza dokumenty do podpisu klientowi pod wskazany adres.

Jak podpisywana jest umowa kredytowa?

Istnieją trzy sposoby zawarcia umowy o kredyt gotówkowy przez internet. Dwie wymagają aktywności ze strony klienta, który po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej w związku ze złożonym wnioskiem kredytowym musi stawić się w placówce bankowej celem podpisania umowy kredytowej. Innym sposobem zawarcia kontraktu z bankiem jest dostarczenie pod adres wskazany przez klienta umowy kredytowej do podpisu przez kuriera bankowego. Przy okazji sprawdza on tożsamość klienta, któremu dostarcza pisma z banku.

Trzecia możliwość jest taka, że zawarcie umowy następuje w formie elektronicznej. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 roku w sprawie sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania i zabezpieczenia dokumentów związanych z czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji, wskazuje, że taka umowa kredytowa jest ważna, o ile jest zapewniona jej autentyczność. Zawarcie umowy następuje wówczas po przesłaniu dokumentów za pośrednictwem serwisu transakcyjnego banku na indywidualne konto w bankowości elektronicznej klienta.

Ten potwierdza umowę hasłem jednorazowym lub numerem PIN. Po zawarciu umowy w taki sposób na adres mailowy wskazany przez klienta lub na jego konto w bankowości elektronicznej przesyłane jest potwierdzenie zawarcia umowy. Zaciąganie kredytu gotówkowego online wymaga dopełnienia kilku formalności, ale klient powinien szczególną uwagę zwrócić na łączne jego koszty oraz na to, w jaki sposób ostatecznie zostanie zawarta umowa kredytowa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here