Rodzaje faktoringu

Faktoring to nie jest jednorodna usługa. Jak większość usług finansowych, może być podzielony według różnych kryteriów, skalowalny i klasyfikowany według niemal dowolnie przyjętych linii. Warto poznać przynajmniej kilka najważniejszych typów, żeby płynnie się w tych ofertach poruszać.

Od pierwszych definicji

Faktoring co to jest? Na takie pytanie trudno podać jedną odpowiedź, która będzie jednocześnie zrozumiała dla osób nieporuszających się biegle w przepisach prawnych, a także wyczerpie wszystkie cechy tego typu usług finansowych. Mówiąc ogólnie, jest to instrument finansowy, który – najczęściej – pozwala wystawcy faktur (faktorantowi) otrzymać należną płatność od razu, bez czekania na wpłatę klienta. Usługi faktoringu świadczą najczęściej instytucje finansowe zależne od banków, ale niebędące bankami i formalnie nazywa się taki podmiot faktorem.

Kilka wybranych typów faktoringu

Zestawienie poniżej nie jest jedną spójną klasyfikacją. To zbiór rodzajów faktoringu wyróżnionych ze względu na różne kryteria i poszczególne oferty faktorów można często zaklasyfikować do kilku wymienionych typów jednocześnie.

  • Faktoring pojedynczy. To podstawowy wariant usługi, w którym faktoringiem objęte zostają tylko pojedyncze dokumenty. To oznacza, że za każdym razem, kiedy przedsiębiorca chce skorzystać z faktoringu, przekazuje do faktora wybraną przez siebie fakturę.
  • Faktoring globalny. Tą nazwą określa się taką usługę, w której faktor obsługuje wszystkie faktury lub przynajmniej wszystkie faktury wystawione wskazanym przez faktoranta odbiorcom. Tu ważna uwaga – nie należy takiej usługi mylić z faktoringiem pełnym, który jest wyodrębniony na podstawie innych kryteriów.
  • Faktoring z regresem (niepełny). Forma faktoringu, w której to faktorant ponosi odpowiedzialność finansową za nieopłacenie przez odbiorcę konkretnego dokumentu.
  • Faktoring pełny (bez regresu). Droższa forma faktoringu, która uwzględnia również ubezpieczenie wierzytelności, w związku z czym faktorant nie musi zwracać należności za fakturę w przypadku jej nieopłacenia.
  • Faktoring wierzytelnościowy. Typ obejmujący większość umów o faktoring – dotyczy finansowania przez faktora faktur przychodowych wystawionych przez klienta.
  • Faktoring dłużny. Odwrotność faktoringu wierzytelnościowego, w którym faktor opłaca faktury kosztowe swojego klienta. Często jest oferowany wyłącznie jako usługa komplementarna do faktoringu wierzytelnościowego

Oczywiście w codziennej praktyce nawet te wymienione typy spotyka się również pod innymi nazwami używanymi w charakterze nazw handlowych i nie jest to szczególnie istotne, zwłaszcza że regulaminy usług często pozycjonują konkretne oferty w pewnym spektrum, modyfikując do pewnego stopnia wyjściowe definicje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here