Przypadki popełnienia wykroczeń i spowodowania wypadków czy kolizji przez kierowców jest całe mnóstwo – i prawdopodobnie nigdy ich nie zabraknie. Znacznie mniej natomiast mówi się o szkodach wyrządzonych przez pasażerów, choć i one nie należą przecież do rzadkości. Jak wygląda sprawa odszkodowania, gdy szkoda wyrządzona jest przez pasażera pojazdu – czy właścicielowi uszkodzonego auta należy się odszkodowanie z OC?

Nie każdy winny jest winny…

Do uszkodzenia samochodu przez pasażera najczęściej dochodzi na parkingach, gdzie przestrzeń pomiędzy dwoma pojazdami jest bardzo nieduża. Otwierając drzwi, czy pakując zakupy łatwo przez nieostrożność wyrządzić szkodę na własnym lub cudzym aucie. W przypadku, gdy jesteśmy uczestnikami (poszkodowanymi lub winowajcami) takiego zdarzenia i obecny jest również kierowca uszkodzonego pojazdu, powinniśmy spisać odpowiednie oświadczenie, w którym sprawca przyznaje się do odpowiedzialności. Z reguły tego typu dokument jest podstawą do wypłacenia odszkodowania z OC. Niestety, gdy szkoda wyrządzona jest przez pasażera, odszkodowanie z OC staje pod znakiem zapytania. Dlaczego? Ponieważ firmy ubezpieczeniowe nie traktują wszystkich pasażerów za jednakowo winnych wyrządzonej szkody.

Kto jest winny?

Według towarzystw ubezpieczeniowych o odszkodowanie z OC za szkodę wyrządzoną przez pasażera można się ubiegać jedynie w kilku przypadkach:
– szkoda powstała w wyniku nieprawidłowego działania kierowcy lub właściciela pojazdu (np. gdy kierowca zatrzymał swoje auto zbyt blisko innego samochodu),
– szkoda została wyrządzona przez właściciela lub współwłaściciela pojazdu,
– szkoda powstała wskutek działania dziecka (do lat 13) właściciela samochodu.

W każdym innym przypadku firma ubezpieczeniowa ma prawo nie wypłacić wnioskowanego odszkodowania z OC. Odmowna decyzja ubezpieczalni czeka nas również wówczas, gdy szkoda wyrządzona przez pasażera pojazdu spowodowana została działaniem sił natury, na przykład silnymi podmuchami wiatru (drzwi zostają wyrwane z rąk pasażera i uderzają z dużą mocą w inne auto). W takiej sytuacji właściciel uszkodzonego samochodu nie może liczyć na odszkodowanie z OC – ani komunikacyjne kierowcy, ani w życiu prywatnym pasażera.

Co można zrobić?

Jeśli szkoda wyrządzona przez pasażera pojazdu nie jest przez firmę ubezpieczeniową kwalifikowana do wypłaty odszkodowania z OC, ponieważ nie została spowodowana przez właściciela, współwłaściciela ani dziecko właściciela, poszkodowany może wypróbować jeszcze jedną metodę. W takim przypadku, gdy sprawca kolizji przyznaje się do winy, a ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, można zażądać bezpośrednio od winowajcy rekompensaty poniesionej krzywdy. Niestety będzie to możliwe tylko wtedy, gdy pasażer-sprawca posiada ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here