Każda osoba poszkodowana w wypadku ma prawo do jak najszybciej wypłaconego odszkodowania. Jednak terminy wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń OC i AC nieco się od siebie różnią. Jak długo trzeba czekać na wypłatę należnych środków?

To naturalne, że osoba, która uległa wypadkowi i poniosła straty finansowe, bądź osobowe, chce jak najszybciej doprowadzić do pomyślnego zakończenia sprawę o należne odszkodowaniePrzepisy polskiego prawa jasno precyzują, że w przypadku ubezpieczenia z polisy OC firma ubezpieczeniowa zobowiązana jest uiścić należność w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez poszkodowanego. Inaczej rzecz przedstawia się w odniesieniu do ubezpieczenia z AC. Ta polisa może być bowiem indywidualne i w zasadzie dowolnie formułowana przez poszczególne firmy ubezpieczeniowe.

Terminy wypłaty odszkodowań z ubezpieczenia AC

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają prawo samodzielnego ustalania reguł dotyczących terminów wypłaty odszkodowań z AC. W związku z tym przepisy te mogą być różne w poszczególnych ubezpieczalniach. Bez względu jednak na tę dowolność i różnorodność, panuje jedna główna zasada. Określa ona, że maksymalny czas rozpatrywania wniosku o wypłatę odszkodowania i samego uiszczenia należności nie może przekroczyć 30 dni. Czas ten liczony jest od dnia, w którym do firmy ubezpieczeniowej trafi zgłoszenie o konkretnym zajściu. Po rozpoznaniu przyczyn i okoliczności zdarzenia, a także analizie dokumentacji powypadkowej, firma ubezpieczeniowa podejmuje decyzję, czy i w jakiej wysokości przyznać odszkodowanieW sytuacji, gdy ubezpieczalnia odmówi przyznania odszkodowania, zobowiązana jest do przestrzegania kilku wytycznych:
1. w ciągu maksymalnie 30 dni pisemnie poinformować poszkodowanego o decyzji odmownej, a także dołączyć stosowne wyjaśnienie takiego, a nie innego rozwiązania sprawy;
2. w terminie 14 dni od uzgodnienia wszelkich okoliczności zdarzenia podjąć ostateczną decyzję, a następnie dokonać wypłaty odszkodowania,
3. w ciągu 30 dni od daty przyjęcia zgłoszenia o szkodzie, wypłacić poszkodowanemu należytą część odszkodowania.

Terminy wypłaty odszkodowań z ubezpieczenia OC

Czas oczekiwania na ubezpieczenie z polisy OC może osiągnąć nawet 90 dni, a w przypadku, gdy w odniesieniu do poszkodowanego prowadzone jest postępowanie karne lub cywilne, ostateczny termin może być jeszcze dłuższy. Jeśli procedura o wypłatę odszkodowania przebiega zwyczajowo i bez komplikacji, można spodziewać się należności nie później niż po upływie 1 miesiąca. Gdy jednak firma ubezpieczeniowa w tym czasie nie zdoła uzgodnić i wyjaśnić wszystkich okoliczności zdarzenia, to po upływie tych 30 dni ma jeszcze kolejne dwa tygodnie na rozpatrzenie sprawy.

Natomiast w razie wystąpienia wyjątkowych komplikacji uniemożliwiających jednoznaczną ocenę zdarzenia i na podjęcie ostatecznej decyzji o przyznaniu odszkodowania i jego wysokości ubezpieczalnia ma 90 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Z kolei w przypadku, gdy nawarstwi się wiele okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających wydanie decyzji o odszkodowaniu i należnej kwocie, firma ubezpieczeniowa może przekroczyć nawet termin 90 dni. Jednak wówczas zobowiązana jest do pisemnego poinformowania poszkodowanego o zaistniałym opóźnieniu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i planowanym nowym terminie ostatecznego zamknięcia sprawy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here